Przetarg na odbieranie odpadów

Miasto Radomsko ogłosiło przetarg na odbieranie odpadów od mieszkańców. Dotychczas usługi te wykonywała miejska spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Miasto Radomsko ogłosiło przetarg na odbieranie odpadów od mieszkańców. Dotychczas usługi te wykonywała miejska spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Umowa kończy się w tym roku.

Przedmiotem ogłoszonego przetargu jest odbieranie odpadów komunalnych i transport tych odpadów do miejsca ich zagospodarowania od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Radomska. Usługi będą świadczone w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.

Usługę uzupełniono o kilka dodatkowych punktów, wśród których możemy przeczytać m. in. o: organizacji i prowadzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym dwóch stałych oraz 25 pomocniczych punktów na terenie Radomska lub o systematycznym dostarczaniu worków na odpady selektywnie zbierane.

Firma, która wygra przetarg zajmie się również prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Miasto zamierza wyłonić w postępowaniu firmę odbierająca odpady i podpisać z nią umowę na 4 lata. Uzasadnieniem dla takiego okresu trwania umowy na odbiór odpadów komunalnych jest przede wszystkim aspekt ekonomiczny. Każda umowa długoterminowa daje firmie gwarancję i pewność wykonywania usługi przez dłuższy czas, a co za tym idzie umożliwia zaproponowanie jak najniższej ceny, co jest zaletą z punktu widzenia miasta, jako zleceniodawcy. Dłuższy termin gwarantuje również rzetelność wypełniania warunków umowy.

źródło: radomsko.pl

Więcej o:
urząd miasta przetarg odpady komunalne
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE