Przetarg na budowę basenu unieważniony

Przetarg na budowę basenu unieważniony

Unieważniono przetarg na budowę nowego basenu przy ul. Św. Jadwigi w Radomsku. Powód? Zbyt wysoka cena zaproponowana przez wykonawców.

Dla przypomnienia. Na ogłoszony w maju przez magistrat przetarg wpłynęły dwie oferty. Jedna oferta opiewa na kwotę 45 050 000,00 zł, ("CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA"), a druga na 45 567 642,90 zł (Mosty Łódź Spółka Akcyjna). Natomiast koszt budowy basenu to kwota 26 346 716,82 zł (w tym 7 362 699,99 zł dofinansowania  z Urzędu Marszałkowskiego).

29 czerwca, w Biuletynie Informacji Publicznej radomszczańskiego magistratu, ukazał się komunikat informujący o unieważnieniu przetargu:

Biorąc pod uwagę fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 26 346 716,82 zł brutto, Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Więcej o:
basen nowy basen budowa basenu mosir pływalnia
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE