Przerywamy milczenie. Startuje Kampania Przeciwdziałania Przemocy

25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet. Z tej okazji naszym mieście przeprowadzona zostanie Kampania Przeciwdziałania Przemocy „Przerywamy milczenie”.

Plakat promujący KampanięNa 25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet. Z tej okazji naszym mieście przeprowadzona zostanie I Radomszczańska Kampania Przeciwdziałania Przemocy  „Przerywamy milczenie”. Głównym organizatorem jest Miejska Komisja Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Radomsku.

 

Kampania Przeciwdziałania Przemocy  „Przerywamy milczenie” ma na celu uwrażliwienie mieszkańców Radomska na problem przemocy i zachęcenie ich do podejmowania działań, reagowania w przypadkach występowania przemocy. - Chcemy uświadomić, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. Kampania to także wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet, wzmacnianie solidarności kobiet - mówi Elżbieta Chybalska z Zespołu Przeciwdziałania Przemocy, przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Kampania jest planowana jako wydarzenie cykliczne - dodaje.

 

W programie Kampanii przewidziano konferencję pod hasłem „Przerywamy milczenie", która odbędzie się w Miejskim Domu Kultury 24 listopada od godz. 12. Prelegentami będą: Ewelina Bazyluk - koordynator Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji  i  Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, nadkom. Krzysztof Michalski - Komendant  Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, Andrzej Barszcz – Dyrektor MOPS w Radomsku, Damian Noremberg – Pełnomocnik ds. Uzależnień, Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych.

 

Natomiast 25 listopada o godz 14.00 organizatorzy przewidzieli happening w centrum Radomska. - Będziemy rozdawać ulotki. Mieszkańcy Radomska otrzymają ulotki informacyjne, symbolu kampanii - Białej Wstążki - opowiada Sławomir Kotlicki z MKRPA. Natomiast o 17. w Miejskim Domu Kultury odbędzie się Forum Środowisk Kobiecych. Jego celem będzie wymiana doświadczeń i dyskusja na temat praw kobiet. Spotkanie to będzie stanowić bodziec do aktywniejszych działań na poziomie lokalnym - zaprasza Sławomir Kotlicki. Podczas Forum prezentowane będą  prace  wykonane w ramach zajęć plastycznych przez przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 5 oraz dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych: "Moja rodzina- nasze dzieci uczą się od nas".

 

Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet. Został ustanowiony przez Pierwsze Forum Środowisk Kobiecych Ameryki Łacińskiej i Karaibów, które obradowało w stolicy Kolumbii – Bogocie w 1981 roku. W 1999 r. ONZ oficjalnie uchwaliła 25 listopada Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet.


Partnerami  w  realizacji tego przedsięwzięcia w Radomsku są: Urząd Miasta, Ośrodek Wspierania  Rodziny, Komenda Powiatowa  Policji  w Radomsku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Klub Abstynencki „Można Inaczej”, Miejski Dom Kultury.


Patronat medialny nad Kampanią objął portal Radomsko24.plWięcej o:
mkrpa kampania przeciwdziałania przemocy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE