Przemoc w rodzinie wciąż obecna

Przemoc w rodzinie wciąż obecna Fot. Starostwo Powiatowe

W 2020 roku policjanci z KPP w Radomsku sporządzili 116 formularzy „Niebieska Karta”. W 77 przypadkach karty założone zostały na terenach miejskich, a w 39 - na terenach wiejskich.

W związku z tym odnotowano 140 osoby jako ofiary przemocy w rodzinie, z czego: 96 kobiet, 23 mężczyzn oraz 21 osób małoletnich. Podczas realizacji czynności związanych z przemocą w rodzinie ujawniono 118 sprawców, z czego 103 mężczyzn i 15 kobiet.

Bardzo często podłożem nieporozumień czy wszelkich przejawów przemocy jest nadużywanie alkoholu przez członków rodzin, dlatego też ujawniono 88 sprawców, którzy znajdowali si ę pod wpływem alkoholu. W 120 przypadkach przemocy w rodzinie udzielono osobom różnego rodzaju pomocy.

Niebieska Karta to procedura opracowana przez Komendę Główną Policji i Komendę Stołeczną Policji przy współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Więcej o:
niebiska karta przemoc w rodzinie policja radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE