Przemoc w rodzinie to wciąż problem

Przemoc w rodzinie to wciąż problem Fot. pixabay

Z definicji, przemoc w rodzinie to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. W 2019 roku, na terenie powiatu radomszczańskiego wszczęto 125 procedur Niebieskie Karty. Jak podkreślają policjanci, częstym powodem występowania przemocy w rodzinie jest nadużywanie alkoholu.

65 procedur Niebieskie Karty, wszczęto na terenach miejskich, a 6️0 na terenach wiejskich w powiecie radomszczańskim.

1️44 osoby zakwalifikowano jako ofiary przemocy w rodzinie (111 kobiet, 2️2 mężczyzn, 1️1 małoletnich), zaś 127 zyskało status sprawców przemocy (1️18 mężczyzn, 8️ kobiet, 1️ małoletni).

Bardzo często podłożem nieporozumień oraz wszelkich przejawów przemocy jest nadużywanie alkoholu (aż 1️05 sprawców było pod wpływem alkoholu).

Ofiary przemocy w rodznie mogą liczyć na szybką i skuteczną pomoc. W każdej gminie powołany jest Zespół Interdyscyplinarny, który ma za zadnie diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą.

Więcej o:
przemoc w rodzinie mops mops radomsko zespół interdyscyplinarny
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE