Przedsiębiorcy otrzymają informacje o saldzie konta w ZUS

Przedsiębiorcy otrzymają informacje o saldzie konta w ZUS Fot. pixabay.com

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę informacji z podsumowaniem wpłat przekazanych w 2020 r. przez płatników składek na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Przedsiębiorcy dowiedzą się jak wyglądały rozliczenia ich firm z ZUS i jakie jest saldo na ich koncie na koniec 2020 r. W tym roku informacje zostaną udostępnione przede wszystkim na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

- Informacje o saldzie i rozliczeniu wpłat otrzyma kilka mln płatników. Przedsiębiorca dowie się, czy na jego koncie w ZUS jest nadpłata, czy niedopłata, czy też konto jest rozliczone na zero. W informacji będzie podana łączna kwota wpłat przekazanych w ubiegłym roku oraz wskażemy, jakie należności zostały rozliczone tymi wpłatami. Płatnicy, którzy spłacają zadłużenie w układzie ratalnym dowiedzą się, jaka kwota pozostała im jeszcze do spłaty – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Niedopłata na koncie płatnika składek może zostać rozłożona na raty. Jeżeli płatnik nie jest w stanie jednorazowo spłacić zaległości, może złożyć wniosek o ulgę. W tym celu powinien skontaktować się z naszymi doradcami ds. ulg i umorzeń, którzy przedstawią najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia. Doradcy pomogą także w wypełnieniu wniosku i skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Numery telefonów kontaktowych do doradców są dostępne na naszej stronie internetowej www.zus.pl.

Niewielkie niedopłaty można spłacić poprzez powiększenie wpłat na rozliczenie składek wpłacanych w najbliższym terminie, a jeśli  od zaległości należne są odsetki za zwłokę, można je obliczyć za pomocą kalkulatora, który jest udostępniony na stronie internetowej www.zus.pl.

- Jeżeli na koncie odnotowano nadpłatę, wówczas płatnik może ją uwzględnić przy najbliższym terminie opłacania składek, pomniejszając o nadpłatę kwotę wpłacanych składek lub przy wyższych kwotach, wystąpić z wnioskiem o jej zwrot. Nadpłatę zwrócimy na numer rachunku bankowego, który jest zapisany na koncie płatnika – wyjaśnia rzeczniczka.

Zwolnienie ze składek - informacja na PUE

ZUS zwraca uwagę, że wnioski o zwolnienie z opłacania składek na podstawie Tarczy Antykryzysowej 6.0 można składać od 30 grudnia 2020 r., a efekt zwolnienia będzie widoczny na kontach płatników po rozpatrzeniu wniosku (tj. w 2021 r.). Oznacza to, że przekazywana teraz informacja o saldzie konta nie będzie uwzględniała tego zwolnienia, gdyż informacja prezentuje stan konta na 31 grudnia 2020 r.  W tej sytuacji przedsiębiorcy spełniający warunki do zwolnienia, którzy nie opłacili składek za listopad 2020 r. w informacji mogą widzieć kwotę zadłużenia za ten miesiąc. Sprawy te będą wyjaśniane.

Jeżeli składki zostały opłacone za miesiące, za które nastąpi zwolnienie, po umorzeniu należności, kwota nadpłaty będzie widoczna na koncie płatnika składek na PUE ZUS.

Więcej o:
zus dyżur telefoniczny zus zus radomsko

Załączniki

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE