Przedsiębiorco, sprawdź czy możesz zyskać do 300 tys. zł dotacji!

Przedsiębiorco, sprawdź czy możesz zyskać do 300 tys. zł dotacji! Fot. COP

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi będzie we wrześniu przyjmować wnioski o wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z naszego regionu.

Dotacje z projektu REACT-EU dla Łódzkiego mają na celu odbudowę i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstw po kryzysie związanym z COVID-19.

Mogą się o nie starać firmy, które:

co najmniej od 1 stycznia 2019 r. posiadają siedzibę lub oddział, bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego;
odnotowały spadek przychodów ogółem na poziomie min. 15% przypadających za rok 2021 w porównaniu do łącznych przychodów przypadających w roku 2019;
nie przekroczyły przysługującego limitu pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych (200 000 EUR).

Dofinansowanie przeznaczone jest na cele inwestycyjne w postaci zakupu środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, dzięki którym przedsiębiorcy trwale odbudują swoją pozycję rynkową oraz zwiększą odporność gospodarczą na przyszłe kryzysy poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności. W celu umożliwienia rozwoju potencjału MŚP planuje się m.in. wsparcie ich transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 7 września 2022 r. o godz. 8:00, a zakończy 28 września 2022 r. o godz. 16:00. Miejscem składania wniosków będzie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź.

Szczegółowe pytania można zgłaszać pod numerami telefonów: 42 230 15 55, 42 230 15 56, 42 230 15 97.

W siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy są również organizowane spotkania informacyjne nt. konkursu. Rejestracja odbywa się przez formularz zgłoszeniowy. Terminy dwóch najbliższych spotkań to 25.08.2022 r. oraz 05.09.2022 r. Udział jest bezpłatny. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej o:
dotacja wsparcie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE