Przeciw przemocy. Rusza II Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Po raz drugi w Radomsku zorganizowana zostanie Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Tegoroczna akcja ma uwrażliwić radomszczan na sytuację dziecka w rodzinie z problemem przemocy.

Po raz drugi w Radomsku zorganizowana zostanie Kampania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Tegoroczna akcja ma uwrażliwić  radomszczan na sytuację dziecka w rodzinie z problemem przemocy. Organizatorem Kampanii jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pierwsza Radomszczańska Kampania Przeciwdziałania w Rodzinie zorganizowana została blisko dwa lata temu. Wtedy to zajmowano się problemem  przemocy wobec kobiet. W jej ramach odbyło się  m.in. forum środowisk kobiecych oraz konferencja ph. „Przerywamy milczenie”, gdzie z wykładem w Radomsku gościła Ewelina  Bazyluk, konsultant i interwent Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”.

W tym roku organizatorzy chcą zwrócić uwagę na problem dzieci w rodzinach, w której występuje przemoc, stąd też hasło Kampanii: „KOCHAJ MNIE. Też  jestem człowiekiem. Traktuj mnie tak, jak sam chciałbyś być traktowany”.

- W ramach Kampanii, którą  zaplanowano na 25 listopada, w Miejskim Domu Kultury, wysłuchamy  wykładu Tomasza Majewskiego o sytuacji dziecka w rodzinie z problemem przemocy oraz przeprowadzone zostaną zajęcia seminaryjno-warsztatowe „Portret dziecka krzywdzonego” – mówi o Kampanii, Elżbieta Chybalska z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Prelegent, Tomasz Majewski jest psychologiem, terapeutą i certyfikowanym specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest także członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”. Zajmuje się terapią osób doświadczających różnego rodzaju trudności życiowych (depresja, lęki, problemy rodzinne, wydarzenia traumatyczne).

Kampania skierowana jest do mieszkańców Radomska, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców przedszkoli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników MOPS, kuratorów sądowych, prokuratorów, funkcjonariuszy  policji, członków  GKRPA, radnych miasta Radomska oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Kampanii towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych pod hasłem: „Moja rodzina – dzieci uczą się od nas”. Autorami prac są dzieci z radomszczańskich szkół oraz podopieczni świetlic środowiskowych Ośrodka Wspierania Rodziny.

Program II Radomszczańskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 25 listopada, Miejski Dom Kultury
:

9.00 - 10.30
Wykład Tomasza Majewskiego "Przemoc wobec dzieci   oraz   sytuacja dziecka w rodzinie z problemem przemocy"
10.30 – 10.45 Przerwa 
Zajęcia seminaryjno – warsztatowe dyskusje połączone z konkretnymi przypadkami z praktyki   i   informacje co należy zrobić w przypadku kiedy dziecko doznaje różnych form przemocy
10.45 – 12.15
Portret dziecka krzywdzonego
12.15 – 12.30 Przerwa 
12.30 – 14.00 Pomoc dziecku doznającemu przemocy w rodzinie - diagnoza, interwencja, pomoc
14.00 – 14.30 Podsumowanie i zakończenie

Portal Radomsko24.pl jest patronem medialnym II Radomszczańskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Więcej o:
kampania przeciwdziałania przemocy przerywamy milczenie mkrpa miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE