Projekty z powiatu radomszczańskiego będą realizowane z wojewódzkiego budżetu obywatelskiego

Projekty z powiatu radomszczańskiego będą realizowane z wojewódzkiego budżetu obywatelskiego Fot. Urząd Marszałkowski w Łodzi

Znane już są wyniku tegorocznej – VI edycji Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na plus”. Wśród projektów, które będą realizowane w 2023 r. ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi jest 6 zadań z powiatu radomszczańskiego.

Mieszkańcy województwa łódzkiego wybierali spośród 141 projektów, w tym 16 wojewódzkich i 125 powiatowych. Wybranych zostało 10 projektów wojewódzkich i 102 powiatowe. Głosowanie trwało od 22 sierpnia do 9 września. Na realizację zadań przeznaczono 8 mln zł.

Łącznie oddano 67 tys. głosów. W puli wojewódzkiej zagłosowało blisko 43,5 tys. osób. Największe uznanie zyskał projekt pn. „Zakup sprzętu ratownictwa wodnego zwiększającego bezpieczeństwo osób przebywających na terenie parków krajobrazowych województwa łódzkiego”. To zadanie wskazało 6 tys. 551 mieszkańców. 

Powiatowe propozycje zebrały łącznie ponad 44,5 tys. głosów.

Zainteresowaniem cieszyły się pomysły o tematyce sportowej, upowszechniające kulturę i folklor regionu łódzkiego, ale i te o charakterze ekologicznym, turystycznym, prozdrowotnym czy z zakresu bezpieczeństwa publicznego. 

Zwycięskie projekty z powiatu radomszczańskiego (na projekty te w puli powiatowej nie prowadzono głosowania):

- Lektura na zdrowie (koszt - 26 900,00)

Celem projektu jest zakup nowości wydawniczych w formie papierowej, w tym z serii „Wielkie Litery” oraz audiobooków dla seniorów, a także przeprowadzenie warsztatów z zakresu rehabilitacji zdrowotnej. W ramach projektu planowane jest również utworzenie kącika czytelniczego przyjaznego seniorom, zaspokajającego ich potrzeby w dostępie do literatury oraz potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem. Obcowanie z literaturą i biblioteką będzie służyło polepszeniu ich samopoczucia i przeciwdziałało izolacji społecznej.

Z zakupionych książek i audiobooków będą mogli korzystać wszyscy odwiedzający bibliotekę. Kącik czytelniczy będzie znajdował się w miejscu dostępnym dla każdego czytelnika biblioteki.

- Przewodnik turystyczny Radomska i powiatu radomszczańskiego (koszt - 40 000,00)

Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego przewodnika turystycznego przeznaczonego w szczególności dla mieszkańców powiatu radomszczańskiego, ale będą mogli skorzystać z niego wszyscy mieszkańcy województwa. Przewodnik prezentował będzie najistotniejsze atrakcje turystyczne i formy spędzania wolnego czasu w Radomsku i okolicznych gminach. Przewodnik swoją formą ma nawiązywać do nowoczesnych rozwiązań w promowaniu walorów turystycznych powiatu radomszczańskiego i województwa łódzkiego. Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców do eksplorowania małej ojczyzny, w pierwszym kroku okolicznych miejscowości, zapoznania się z możliwościami spędzania wolnego czasu wedle różnych ścieżek tematycznych. Przewodnik wydany będzie w formie papierowej, ale również elektronicznej – jako interaktywna strona www zawierająca filmy, zdjęcia, panoramy, mapy.

Planowana liczba odbiorców wersji papierowej przewodnika to ponad 2 500 osób.

- Naprzód marsz! (koszt - 5 000,00)

„Naprzód marsz!” to wydarzenie mające na celu przede wszystkim upowszechnienie i podtrzymanie lokalnej tradycji musztry paradnej związanej z funkcjonowaniem organizacji mundurowych na terenie gminy Kamieńsk oraz podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w sztuce musztry paradnej. Zakłada ono organizację warsztatów z pokazowej odmiany musztry, która jest przydatna w artystycznych prezentacjach klas mundurowych, orkiestr, organizacji strażackich czy harcerskich.

Realizacja zadania będzie miała miejsce na terenie gminy Kamieńsk, natomiast dotyczyć będzie również mieszkańców gmin sąsiednich (w tym z powiatu radomszczańskiego).

- Relaks dla duszy, gdy przedszkolak w tańcu się poruszy (koszt - 40 000,00)

Celem projektu jest organizacja zajęć tanecznych dla 200 dzieci, w szczególności z Publicznego Przedszkola nr 9 w Radomsku, a także zorganizowanie letniego pikniku tanecznego, na którym dzieci zaprezentują swoje umiejętności w tańcach ludowych Ziemi Radomszczańskiej.

- Tradycja muzykowania instrumentalnego na terenie gminy Kamieńsk (koszt - 40 000,00)

„Tradycja muzykowania instrumentalnego na terenie gminy Kamieńsk” to wydarzenie mające na celu przede wszystkim propagowanie kultury i wzmocnienie procesów budowania tożsamości lokalnej związanej z ponad stuletnią tradycją muzykowania instrumentalnego na terenie gminy Kamieńsk. Zakłada ono organizację warsztatów nauki gry na instrumentach dętych, wizytę studyjną w siedzibie innej orkiestry dętej, zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych, a także wspólny koncert uczestników podsumowujący projekt.

Do zadań zgłoszonych do realizacji z puli wojewódzkiej zakwalifikowany został projekt budowy chodnika przy ul. Gidelskiej w dzielnicy Folwarki w Radomsku. Koszt zadania to 300 tys. zł.

W ciągu ostatnich pięciu lat samorząd województwa łódzkiego przeznaczył na realizację Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego 35 mln zł. W latach 2018-2021 udało się zrealizować ponad 250 zadań.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański województwo łódzkie budżet obywatelski łódzkie na plus projekty

Załączniki

lista-pul-powiatowych-dla-ktorych-glos-nie-przepr-sie_bo-2023.pdf

lista-zadan-do-realizacji-bo-2023_zal.pdf

lista-zadan-do-realizacji-bo-2023_zal-1-i-2-do-uchwaly-968_22.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE