Projekt młodzieży I LO - XXV Sejm Dzieci i Młodzieży

Projekt młodzieży I LO - XXV Sejm Dzieci i Młodzieży Fot. I LO

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku: Ewelina Stefańska oraz Mateusz Wędzonka postanowili stawić czoła wymaganiom rekrutacyjnym i kandydować do polskiego parlamentu - XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się 1 czerwca 2019 roku.

Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym realizowanym od 1994 roku przez Kancelarię Sejmu we współpracy z innymi instytucjami. Celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej przez zaktywizowanie młodzieży na rzecz własnej społeczności lokalnej, a także upowszechnienie wiedzy na temat działania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej.

Uczestnicy wyłaniani są w drodze konkursu na podstawie zrealizowanego zadania rekrutacyjnego. Temat tegorocznych obrad to „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie muszą zrealizować projekt w którym, w sposób trwały, upamiętnią losy i działalność posła, sprawującego mandat w latach 1918-1939, który podczas II wojny światowej działał dla dobra ojczyzny. Młodzież I LO w Radomsku, realizując zaplanowane zadania, chce trafić zarówno do społeczności z terenów rodzinnych posła Bogusławskiego oraz mieszkańców Radomska.

Swoje przygotowania do realizacji zadania rekrutacyjnego Mateusz i Ewelina podzielili na trzy części: badawczą, część realizowaną na terenie gminy Wola Krzysztoporska i część realizowaną na terenie miasta Radomsko.

Uczniowie najpierw wybrali posła działającego w czasach II RP, w tym przypadku Aleksandra Bogusławskiego, wywodzącego się z okolic Woli Krzysztoporskiej a następnie wyruszyli w jego rodzinne strony. Tam udało im się spotkać z rodziną nieżyjącego już posła oraz społecznością lokalną. Kandydaci do SDiM zebrali informacje na jego temat oraz wskazówki do realizacji zadania. Młodzież skontaktowała się z historykami badającymi działalność posła Bogusławskiego –  Wojciechem Kamińskim – lokalnym pasjonatem historii, dr hab. Marcinem Wichmanowskim z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.  Ich działania wspiera również Zbigniew Ziemba - wicemarszałek Województwa Łódzkiego, a zarazem historyk, wywodzący się z rodzinnych stron Bogusławskiego. Młodzież przestudiowała opracowania historyczne oraz część pamiętników Bogusławskiego. Z powyżej wymienionych źródeł Ewelina i Mateusz dowiedzieli się nie tylko o ciekawej działalności posła, ale również o cechach jakie charakteryzowały Bogusławskiego, tj. m.in. przyzwoitość, pracowitość i oddanie powierzonym zadaniom. Młodzież na tej podstawie stworzyła stronę internetową: www.aleksanderboguslawski.pl zawierającą esencję informacji o pośle Bogusławskim. Z biegiem czasu Mateusz, jako uczeń klasy humanistycznej ma w planach rozszerzać ją o dalsze informacje.

W piątek 29 marca 2019 roku, dzięki wsparciu Posłów na Sejm – Anny Milczanowskiej oraz Krzysztofa Maciejewskiego oraz ES Banku – Banku Spółdzielczego, społeczności oraz Rady Rodziców I LO Ewelina i Mateusz przedstawili postać posła na Sejm II RP: Aleksandra Bogusławskiego mieszkańcom Gomulina. Przeprowadzili spotkanie, na które zaproszono rodzinę nieżyjącego posła Bogusławskiego, lokalne władze, mieszkańców, dyrekcję, grono pedagogiczne i społeczność Szkoły Podstawowej w Gomulinie, przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury oraz lokalnej biblioteki. Uczniowie I LO w Radomsku zapoznali zebranych gości z życiorysem parlamentarzysty, a następnie przeprowadzili quiz dla młodzieży. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi gimnazjaliści z lokalnej szkoły dostali liczne upominki sejmowe przekazane przez Posłów na Sejm – Annę Milczanowską oraz Krzysztofa Maciejewskiego. Następnie w trakcie zorganizowanego poczęstunku zebrani goście mogli także wysłuchać kolejnych ciekawostek z życia Posła Bogusławskiego, także z czasów II wojny światowej,  przekazanych przez członków jego rodziny. Ewelina i Mateusz przekazali społeczności Gomulina Ławkę Bogusławskiego z tabliczką informacyjną oraz kodem QR przekierowującym na stronę o Pośle Bogusławskim. Wcześniej zlecili wykonanie obrazu z wizerunkiem Posła, który zawisnął w gminnej bibliotece w Gomulinie i będzie na stałe upamiętniać działalność parlamentarzysty II RP.

W ramach zapoznania mieszkańców Radomska z postacią Bogusławskiego, Ewelina i Mateusz zainicjowali kolejne działania. Na spotkaniu z Prezydentem Miasta Radomska – Jarosławem Ferencem i po wcześniejszych konsultacjach z Marzanną Proszowską – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami z Urzędu Miasta w Radomsku postanowili zrealizować projekt Krokusy dla Bogusławskiego. Prezydent Ferenc wyraził zgodę na zasadzenie cebulek kwiatowych krokusów na skwerze przy tzw. Wielorybku oraz umieszczenie na ogrodzeniu pobliskiego boiska tablicy informacyjnej upamiętniającej Posła Bogusławskiego. Teren ten jest niezwykle popularny wśród młodzieży i osób starszych, a kwitnące wiosną kwiaty będą co roku cieszyć oko Radomszczan i przypominać o działalności Bogusławskiego. Oprócz tego, uczniowie aplikujący do SDiM, przeprowadzili w wybranych drużynach ZHP Hufca Radomsko gawędy oraz gry terenowe zapoznające harcerzy i zuchy o wybranym bohaterze. Ostatnia inicjatywa promująca postać posła II RP polega na rozdystrybuowaniu ulotek z kodem QR, który przekieruje mieszkańców miasta na stronę: www.aleksanderboguslawski.pl

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku: Mateusz Wędzonka i Ewelina Stefańska mają nadzieję, że podjęcie szerokiego spektrum działań w celu zapoznania, jak największej ilości osób z postacią Bogusławskiego przełoży się na pozytywne rozpatrzenie ich aplikacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży. Liczą, że już za kilkanaście tygodni: 1 czerwca 2019 roku zasiądą w ławach sejmowych przy ulicy Wiejskiej w Warszawie.

Więcej o:
I LO radomsko sejm dzieci i młodzieży aleksander bogusławski
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE