Programy do konsultacji

Programy do konsultacji

Magistrat ogłosił konsultacje projektu uchwały trzech programów profilaktycznych: Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Radomsko.

Konsultacje polegają na zgłaszaniu uwag i opinii poprzez wypełnienia formularza konsultacji projektów Programów i dostarczenia ich do Urzędu Miasta w Radomsku.

Konsultacje potrwają od 30 listopada do 13 grudnia. Poniżej można zapoznać się z projektami programów.

Więcej o:
mkrpa radomsko komisja rozwiązywania problemów alkohoowych w radomsku mkrpa

Załączniki

Program ochrony ofiar przemocy

Program profilaktyki alkoholowej

Program przeciwdziałania narkomanii

Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE