Program DeCarb. Receptą na czyste powietrze

Program  DeCarb. Receptą na czyste powietrze

Miasta, i gminy walczą z zanieczyszczonym powietrzem na wszystkie możliwe sposoby. Mieszkańcy włączają się w akcje, uświadamiające jak groźny dla zdrowia jest smog i jakie spustoszenie robi on w naszych płucach. Do walki przyłączają się również przedsiębiorcy. W Radomsku firma Solarprojekt rzuciła rękawicę smogowi, przystępując do projektu DeCarb.

DeCarb to program mający przede wszystkim wesprzeć regiony europejskie, które mocno  wykorzystują węgiel, do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, do stosowania czystej energii. Do programu również przystąpiło województwo łódzkie.

Solarprojekt, jako jedyna firma z powiatu radomszczańskiego, realizuje projekt DeCarb na terenie powiatu. Zapytaliśmy właściciela firmy Pawła Wieczorka, dlaczego postanowił przystąpić do programu.

- Nasza firma od bardzo wielu lat działa w branży eko i uczestniczy w różnorodnych projektach związanych z propagowaniem odnawialnych źródeł energii. Naturalnym jest więc, iż wspieramy także działania związane z procesem dekarbonizacji państw europejskich, a w szczególności Polski. Nasza firma nie tylko projektuje i buduje elektrownie słoneczne, ale również stara się edukować i uświadamiać mieszkańców naszego regionu, jak ważne dla naszego zdrowia i życia jest czyste powietrze. W związku z tym do niedawna realizowaliśmy we współpracy ze Starterem Radomsko darmowe konsultacje dla radomszczan w tym zakresie - powiedział właściciel Solarprojekt Paweł Wieczorek.

Jednym z głównych założeń DeCarb jest edukacja i uświadamianie mieszkańców, jakie znaczenie dla nich i przyszłych pokoleń ma oddychanie czystym powietrzem. W ramach programu Solarprojekt uczestniczy w spotkaniach z przedsiębiorcami i specjalistami z danej dziedziny, żeby wypracować konkretne działania i założenia, wprowadzające w życie regulacje, mające na celu zniwelować zanieczyszczenia powietrza. Niedawno odbyło się jedno z takich spotkań, co udało się określić?

- Podczas niedawnego spotkania z przedsiębiorcami wskazano potrzebę społecznego dialogu na tematy związane z promocją i edukacją, planowaniem przestrzennym, źródłami finansowania odnawialnych źródeł energii, rolą samorządów i szeroko zakrojoną współpracą w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną, czy tworzeniem spółdzielni i klastrów. Omówiliśmy również szczegóły wizyty studyjnej w Niemczech, dotyczącej rekultywacji gruntów pokopalnianych i będącej idealną okazją do podzielenia się z innymi ekspertami doświadczeniami w rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, jak również zapoznania się z praktykami stosowanymi w regionach partnerskich w Europie w celu ochrony środowiska naturalnego- mówi Paweł Wieczorek.

Program w założeniach stawia przede wszystkim na działania proekologiczne, szeroko rozumianą edukację ekologiczną. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców jak i mieszkańców. DeCarb zakłada,  -upowszechnienie stosowania instalacji ograniczających emisję gazów i pyłów,

-rozwój instalacji, które zmieniają konkretne źródło na energię elektryczną , np. energia powstająca podczas spalania biomasy i biogazu,

-redukcja SMOGU – poprawa jakości powietrza poprzez kompozycje ścian zielonych, tworzenie ogrodów i parków terapeutycznych dla mieszkańców miasta,

-uwzględnienie przez przedsiębiorców w większym stopniu cyklu życia produktu w działalności przemysłowej np. wykorzystanie ubocznych produktów spalania węgla jako źródło naturalnych kruszyw.

Jakie jeszcze wymierne korzyści popłyną dla mieszkańców z programu DeCarb?

- Program DeCarb będzie także bodźcem do wdrażania nowych projektów dofinansowania do  odnawialnych źródeł energii, które zwiększą ich dostępność dla przeciętnego Kowalskiego. To naturalne, iż możliwość uzyskania różnorodnych dofinansowań zwiększy popyt na dany produkt, a w tym przypadku tym produktem jest zielona energia, mająca w niedługim czasie zastąpić tak popularne w naszym regionie elektrownie węglowe.  Nie jest oczywiście tak, że tych dofinansowań do tej pory nie było -  mamy przecież rządowy program Mój Prąd czy chociażby Agroenergię - jednakże bez szeroko zakrojonej akcji informacyjno – edukacyjnej społeczeństwa na temat niebezpieczeństwa związanego z coraz większą emisją CO2 i sposobów jej zmniejszania nie będziemy w stanie przyspieszyć procesu dekarbonizacji i oczyszczania tak cennego dla każdego człowieka powietrza. I to jest właśnie jeden z celów i jednocześnie korzyści płynących z projektu DeCarb – kształtowanie społeczeństwa świadomego i odpowiedzialnego za siebie i innych, dążącego do lepszego i bezpiecznego jutra - dodaje Paweł Wieczorek.

DeCarb obecnie zrzesza 9 krajów, które są zainteresowane przejściem na gospodarkę niskoemisyjną. To między innymi: Bułgaria, Węgry, Rumunia, Niemcy, Dania, Grecja, Słowenia, Hiszpania i Polska, która reprezentowana jest przez Województwo Łódzkie.

Projekt będzie realizowany do maja 2023 roku.

Więcej o:
solarprojekt radomsko decarb radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE