Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

W magistracie ruszają prace nad „Rocznym Programem Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”. Propozycje zadań należy składać do 10 wrześnie.

Miasto zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (w tym również kluby sportowe) realizujących zadania publiczne na terenie Miasta Radomska i na rzecz mieszkańców miasta, do składania propozycji zadań priorytetowych i form współpracy pozafinansowej z samorządem na rok 2021.

Propozycje zadań należy składać w terminie do 10 września br. osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub elektronicznej na adres: cas@radomsko.pl (decyduje data wpływu do urzędu).

Formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku poniżej oraz na stronie www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania oraz w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Radomska – główny budynek II piętro pok. 208.

Zebrane propozycje posłużą przygotowaniu projektu Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021, który przed przedłożeniem pod obrady Rady Miejskiej w Radomsku zostanie poddany procesowi konsultacji.

Więcej o:
trzeci sektor ngo radomsko organizacje pozarządowe w radomsku program współpracy

Załączniki

zgloszenia.doc

Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE