Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądze dla gmin z powiatu radomszczańskiego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądze dla gmin z powiatu radomszczańskiego

W powiecie radomszczańskim kilka gmin już niebawem otrzyma wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie finansowe w zakresie tworzenia, ulepszania i rozbudowywania małej infrastruktury dla energii odnawialnej i jej oszczędności dotyczyć będzie gospodarki wodno-ściekowej.

Gmina Kobiele Wielkie wybuduje przydomowe oczyszczalnie ścieków, wykona odwiert studni i poprowadzi sieć wodociągową. Wartość wsparcia ponad 300 tys. zł.

Gmina Gidle rozpocznie I etap budowy ujęcia wody w Ciężkowicach oraz poprowadzi rurociąg doprowadzający wodę do sieci wodociągowej. Wartość zadania blisko 50 tys. zł.

Gmina Masłowice wybuduje przydomowe oczyszczalnie ścieków i poprowadzi wodociąg w miejscowości Granice. Wartość wsparcia ponad 1,8 mln zł.

Gmina Radomsko wybuduje kanalizację sanitarną w miejscowości Dziepółć i wodociąg w Cerkawiznie. Koszt wsparcia ponad 800 tys. zł.

Gmina Kodrąb rozpocznie II etap budowy przydomowych oczyszczalni oraz poprowadzi wodociąg w Zapolicach.

Decyzję o podziale środków podjął Zarząd Województwa Łódzkiego.

Więcej o:
wsparcie dla gmin powiat radomszczański program rozwoju obszarów wiejskich
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE