Program „Rehabilitacja 25 plus” podsumowany

Program „Rehabilitacja 25 plus” podsumowany Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku podsumowano II edycję pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 Plus”. W spotkaniu wzięli udział wicestarosta Małgorzata Lewandowska oraz Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego Fabian Zagórowicz.

Program skierowany był do niezatrudnionych osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności. Udział w programie wzięło 11 absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Uczestnicy uzyskali wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej, opieki, mogli rozwijać swoje zainteresowania, pozyskać nowe umiejętności, ale też utrwalić już nabyte. Dzięki udziałowi w programie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy poszerzył natomiast swoją bazę o dodatkowe pomieszczenia służące rekreacji oraz pozyskał nowy sprzęt gospodarstwa domowego, biurowego, pomocy dydaktycznych, sprzęt multimedialny i sprzęt sportowy.

Spotkanie było okazją do podziękowań skierowanych zarówno do pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, którzy zaangażowani byli w realizację projektu, jak i samych uczestników oraz ich rodziców. Wręczono pamiątkowe dyplomy, a na zakończenie zaprezentowany został film dokumentujący realizowane od listopada 2020 r. działania.

Więcej o:
radomsko ośrodek szkolno wychowawczy radomsko sosw radomsko program rehabilitacja plus podsumowanie projektu
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE