Prezydent Radomska otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium

Prezydent Radomska otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium

Radni Rady Miasta w Radomsku udzielili prezydentowi Jarosławowi Ferencowi wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. Podjęcie uchwał w tej sprawie poprzedziła prezentacja raportu o stanie miasta i debata nad dokumentem.

Jak podkreśla prezydent Jarosław Ferenc, z raportu jednoznacznie wynika, że miasto systematycznie się rozwija, również dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym. Przybywa mieszkańców, miejsc pracy oraz inwestycji.

- Rok 2019 był rokiem inwestycji. Zadaliśmy kłam temu, że inwestycje są realizowane w roku wyborczym. W Radomsku były realizowane rok po wyborach. Nabraliśmy tempa w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Zależy nam na tym, by miasto się rozwijało. Cieszę się również z tego, że pensje w Radomsku są na bardzo przyzwoitym poziomie. Zauważają to nawet prezydenci innych miast z którymi rozmawiam. Rozwija się rynek nieruchomości, powstaje coraz więcej nowych mieszkań. Jest to potwierdzenie tego, że mieszkańcy są coraz bogatsi – mówił Jarosław Ferenc.

Jak zaznaczał Jarosław Ferenc, w Radomsku przybywa inwestycji i to nie tylko tych, realizowanych przez Urząd Miasta, ale również przez miejskie spółki.

W debacie na temat raportu o stanie miasta mogli uczestniczyć mieszkańcy. Nikt jednak nie wyraził zainteresowania udziałem w dyskusji. Głos zabierali radni.

- Moim zdaniem mamy bardzo silną pozycję w zakresie gospodarki. Jest to efekt pracy władz miasta na przestrzeni kilkunastu lat. Daje to wymierny efekt. Bardzo ważne jest to, że mamy wielu dobrze funkcjonujących przedsiębiorców, którzy dają pracę radomszczanom, ale także dzięki nim są wpływy do budżetu miasta. Oczywiście w Radomsku są niższe wynagrodzenia, niż w sąsiednim Bełchatowie, ale trzeba pamiętać o tym, że tam funkcjonują dwa potężne zakłady: kopalnia i elektrownia, w których pracują bełchatowianie. Jeśli chodzi o najsłabszy – moim zdaniem element raportu, to jest nim demografia. W Radomsku w tym zakresie nie dzieje się dobrze. Wielu mieszkańców szuka pracy w innych miastach. Pocieszające jest to, że wiele osób również do nas przyjeżdża. Ale to wciąż za mało – mówił radny Łukasz Więcek.

- W tym raporcie zabrakło mi informacji o problemie podtopień. W Radomsku nie robi się nic, by problem ten wyeliminować. Wydaje mi się, że miasto nie podejmuje żadnych działań, zmierzających do poprawy sytuacji. Nie rozumiem, dlaczego pan prezydent nie wspominał nic o dotacjach, jakie miasto otrzymuje z budżetu państwa. Dobrze, że została przeprowadzona rewitalizacja centrum miasta. Wydane zostały ogromne pieniądze, ale efekt – moim zdaniem, nie jest zadawalający. Inwestycje o których pan prezydent wspominał są faktycznie widoczne, ale to są inwestycje na kredyt, przez co miasto się zadłuża – podkreślał z kolei radny Andrzej Kucharski.

- Ten raport jest bardzo niechlujny, zawiera wiele błędów, również błędów językowych, a także błędów formalnych. Pojawiają się tam m.in. informacje o funkcjonowaniu w mieście klubu sportowego „Stal” – zauważa radna Wioletta Pal.

- Zdaję sobie sprawę z tego, że raport zawiera szereg rzeczy, które mogły zostać lepiej przygotowane. Ale proszę zrozumieć, że dokument ten był przygotowywany w okresie zdalnej pracy urzędników. Poza tym wydział, który opracowywał raport, przygotowuje jednocześnie również szereg innych bardzo ważnych dokumentów. Co do tematu podtopień, to zapewniam, że cały czas pracujemy nad tym, by pozyskać na ten cel środki zewnętrzne. Nie jest to jednak proste, bo nie ma odpowiednich programów. Jeśli chodzi o inwestycje na kredyt, to jest to normalna rzecz. Tak działają wszystkie samorządy i przedsiębiorcy. Lepiej jest zaciągnąć kredyt i go spłacać, niż żyć w biedzie i zbierać pieniądze na inwestycje. Proszę mi wierzyć, że zadłużenie Radomska nie jest duże – tłumaczył prezydent Jarosław Ferenc.

Ostatecznie radni zdecydowali o udzieleniu prezydentowi absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Za podjęciem uchwały zagłosowało 14 radnych, 5 wstrzymało się od głosu. Za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 15 radnych, 5 wstrzymało się od głosu.

- W tej kadencji przypadła nam rola opozycji. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby współpracować i dbać o dalszy rozwój miasta – mówił radny Bartłomiej Biskup (PiS).

- Bardzo dziękuję za udzielone wotum zaufania i absolutorium. Dziękuję radnym, ale także wszystkim urzędnikom. To dzięki ich ciężkiej pracy możliwe jest realizowanie inwestycji i pozyskiwanie środków. Jestem przekonany, że miasto będzie się w dalszym ciągu rozwijać. Dziękuję opozycji za to, że podczas głosowania wstrzymała się od głosu. Świadczy to o aprobacie moich działań – podkreśla Jarosław Ferenc.

Na zadania inwestycyjne w ramach wydatków majątkowych jednorocznych zaplanowano na rok 2019 kwotę 18 530 046,37 zł, natomiast wykorzystano kwotę 17 025 645,79, tj. 91,88 proc. wielkości planowanej. Na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano 51 029 764,47 zł, natomiast wydatkowano kwotę 50 456 256,52 zł. W ramach wydatków bieżących w roku 2019 wykonanie planu budżetowego wyniosło 188 677 140,11 zł, co stanowiło 96,03 proc. kwoty zaplanowanej.

- To był bardzo dobrze zrealizowany budżet. Nie pamiętam tak dobrego roku pod względem inwestycji. I te działania są widoczne. Bardzo się cieszę, że sięgamy po środki zewnętrzne i to nie tylko na projekty miękkie, jak to było kiedyś, ale też na inwestycje. Co do zaciągania kredytów, to nie ma w tym nic złego. Posiadamy zdolność kredytową, a to świadczy o tym, że miasto jest w dobrej kondycji – wyjaśnia radna Dorota Sujka, przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Miasta w Radomsku.

Więcej o:
radomsko rada miasta w radomsku absolutorium prezydent jarosław ferenc raport o stanie miasta wotum zaufania
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE