Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia pobierających renty rodzinne

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia pobierających renty rodzinne Fot. pixabay.com

Od 1 lipca 2022 r. renta rodzinna pobierana przez dzieci do osiągnięcia 18. roku życia przestaje być tytułem do obejmowania dziecka ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dzieci te wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny zostaną wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego.

Niemniej Kasa podkreśla, że dzieci uprawnione do renty rodzinnej, analogicznie jak wszystkie niepełnoletnie dzieci, nadal zachowują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Członkowie rodziny niepełnoletniego dziecka, zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przy rencie rodzinnej niepełnoletniego, zostaną przez Kasę poinformowani o wyrejestrowaniu z tego ubezpieczenia.

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia pobierających renty rodzinne.

Więcej o:
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia pobierających renty rodzinne
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE