Prawie 26 milionów złotych na gospodarkę wodno-kanalizacyjną w Łódzkiem

Prawie 26 milionów złotych na gospodarkę wodno-kanalizacyjną w Łódzkiem Fot. pixabay.com

W lipcu rozpocznie się trzeci nabór wniosków o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020. Będzie można zdobyć pieniądze na urządzenia służące do doprowadzania wody i odprowadzania ścieków.

Decyzją Samorządu Województwa Łódzkiego do podziału jest tym razem aż 25.846.034 zł. Wnioski o wsparcie mogą składać gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego. Można dostać nawet 2 miliony złotych. To pieniądze przeznaczone na budowę, przebudowę lub wyposażenie instalacji służących do zaopatrywania w wodę – na przykład ujęć wody, stacji uzdatniania, wodociągów.

Dofinansowanie można otrzymać również na budowę, przebudowę lub wyposażenie urządzeń służących do odprowadzania ścieków – np. oczyszczalni, w tym przydomowych, systemów kanalizacyjnych, instalacji do osadów ściekowych. Wsparciem objęte mogą być też zakupy oraz montaż urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych, nabycie projektów, koszty nadzorów i analiz efektywności. Można też starać się o pieniądze na podatek VAT, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania tego podatku.

Wnioski można będzie składać od 20 lipca do 17 września 2020 roku. Szczegóły oraz formularze wraz z instrukcją dostępne są na stronie: https://www.lodzkie.pl/prow

Więcej o:
województwo łódzkie oczyszczalnie ścieków dofinansowanie dotacja
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE