Pracownik socjalny MOPS w Radomsku nagrodzony w wojewódzkim konkursie

Pracownik socjalny MOPS w Radomsku nagrodzony w wojewódzkim konkursie Fot. Barbara Klekowska w środku. Fot. MOPS Radomsko/RCPS

14 listopada, w Akademii Muzycznej w Łodzi odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego organizowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i Regionalne Centrum Polityki Społecznej.

Podczas gali uhonorowani zostali przedstawiciele instytucji zaangażowanych w pomoc społeczną. Nagrody wręczali: wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba oraz wicewojewoda Łódzki Piotr Cieplucha.

Uroczystość była doskonałą okazją do podziękowań za to, że pracownicy socjalni nierzadko są do dyspozycji swoich podopiecznych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Bo problemy nie mogą czekać.

Punktem kulminacyjnym było ogłoszenie laureatów trzech konkursów: Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2022, Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2022 i Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2022.

W kategorii Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego, II miejsce zdobyła Barbara Klekowska z działu pracy socjalnej MOPS w Radomsku. 

- Wyróżnienie, które otrzymałam jest dla mnie zaskoczeniem. W pomocy społecznej pracuje już osiem lat. Praca ta wymaga cierpliwości, ogromnej wrażliwości i wielkiej empatii dla drugiego człowieka. Bardzo ważna i potrzebna jest też praca w zespole, bo dzieki niej można osiągać więcej. Ważne jest też wsparcie ze strony przełożonych – mówi Barbara Klekowska.

Co roku 21 listopada obchodzoy jest Dzień Pracownika Socjalnego. Jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję. Święto ustanowiono na mocy na zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990.

Więcej o:
mops mops radomsko nagroda mops
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE