Pracowite 7 miesięcy tego roku radomszczańskich strażaków

Pracowite 7 miesięcy tego roku radomszczańskich strażaków Fot. KP PSP w Radomsku

Tylko do końca lipca 2022 roku strażacy PSP i OSP z powiatu radomszczańskiego interweniowali 1062 razy z czego interwencje pożarowe stanowiły 352 zdarzenia. Dla porównania cały rok 2021 zakończyli 360 pożarami.

Pracowite było pierwsze 7 miesięcy tego roku dla radomszczańskich strażaków. Statystyki dotyczące pożarów upraw i w rolnictwie również nie odbiegają od ogólnego negatywnego trendu - cały rok 2021 to 141 interwencji pożarowych w kategorii uprawy i rolnictwo a od początku roku tylko w tej wąskiej grupie pożarów odnotowano już 196 interwencji.

Strażacy przypominają zasady dotyczące bezpieczeństwa przy obsłudze ciągników, kombajnów podczas prac polowych jak również składowania słomy i siana.

Zadbaj o maszyny i urządzenia używane podczas żniw:
• zamontuj brakujące osłony na ruchome części maszyn.
• pamiętaj o czynnościach konserwacyjnych,
• pracując maszynami pamiętaj, że przed przystąpieniem do napraw, regulacji, czyszczenia wyłącz napęd, zgaś silnik ciągnika i odczekaj aż obracające elementy zatrzymają się,
• nie przewoź osób na pomoście roboczym oraz zwracaj uwagę na osoby znajdujące się pobliżu.

Organizuj transport tak, aby przebiegał bezpiecznie:
• wyposaż pojazdy w sprawne układy sygnalizacyjno-oświetleniowe i trójkątne tablice wyróżniające pojazdy wolno poruszające się,
• przejazdy maszyn przeprowadzaj w pozycji transportowej,
• w czasie przewozu ładunków przestrzennych ładunek zabezpiecz przed zmianą położenia i pamiętaj, że jego wysokość może wynosić maksymalnie 4 m od podłoża,
• nie przewoź ludzi na błotnikach, pomostach, zaczepach.

Zadbaj o bezpieczeństwo pożarowe prowadzonych prac żniwnych:
• ciągniki i maszyny wyposaż w podręczny sprzęt gaśniczy,
• umieść go w dostępnym miejscu i zapoznaj się z instrukcją obsługi,
• nie pal tytoniu podczas prac związanych ze zbiorem płodów i ich transportem.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich dzieci:
• zapewnij opiekę i zorganizuj bezpieczne miejsce zabaw z dala od pracujących maszyn,
• każdorazowo ruszając sprzętem, upewnij się, czy w pobliżu nie ma dzieci,
• nie pozwalaj dzieciom na samodzielną obsługę maszyn rolniczych,
• środki ochrony roślin, detergenty i zapałki przechowuj w miejscu niedostępnym dla najmłodszych,
• zabezpiecz zbiorniki, studnie i szamba,
• nie angażuj dzieci do prac niebezpiecznych i szkodliwych

Jak zareagować, gdy zapali się kombajn zbożowy?

Pierwszą czynnością, której powinien się podjąć operator kombajnu po dostrzeżeniu płomieni jest odjechanie od nieściętego zboża i zgaszenie silnika w maszynie. Następnie kombajnista powinien użyć gaśnicy oraz powiadomić straż pożarną o palącej się maszynie.

Warto, by operator kombajnu, na wszelki wypadek, zabrał ze sobą na pole łopatę i wodę w zbiorniku, by móc gasić ewentualny pożar rżyska i zapobiec rozprzestrzenianiu ognia na sąsiednie pola. Dobrą praktyką podczas żniw jest zabezpieczenie w postaci ciągnika rozlicznego z pługiem lub agregatem, dzięki któremu w przypadku wystąpienia pożaru płodów rolnych można wykonać pas przeciwpożarowy uniemożliwiający rozprzestrzenianie się ognia.

Więcej o:
straż radomsko pożar radomsko straż pożarna osp
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE