Powtórzony konkurs na szczepienia seniorów

Powtórzony konkurs na szczepienia seniorów Fot. ilustracyjne/pixabay.com

Prezydent Radomska, Jarosław Ferenc ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej – „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Radomska w wieku powyżej 60 roku życia”. W pierwszym konkursie nie wpłynęła żadna oferta.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, które posiadają uprawnienia  niezbędne do wykonania szczepień ochronnych przeciwko grypie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Po rozstrzygnięciu konkursu podpisana zostanie umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z wyłonionym oferentem/oferentami.

Termin składania ofert na wybór realizatora programu upływa 30 października (decyduje data wpływu do Biura Podawczego UM). Szczegółowych informacji udziela Centrum Aktywności Społecznej, tel. 44 685 45 32.

Program będzie całkowicie finansowany ze środków pochodzących z budżetu miasta. I na przeprowadzenie tych szczepień w budżecie miasta zostało zabezpieczonych 21 tys. zł. Szacuje się, że dla 400 osób całkowity koszt zakupu szczepionek to 20 tys. zł (koszt zakupu jednej szczepionki dla jednej osoby będzie wynosić ok. 50 zł). Pozostałe przewidziane koszty akcji informacyjnej w tym opracowanie materiałów informacyjnych oszacowano na kwotę 500zł, koszt monitoringu i ewaluacji to również 500 zł.

Szczegóły konkursu w załączniku.

Więcej o:
szczepienia radomsko szczepionki dla seniorów radomsko szczepionki radomsko

Załączniki

Regulamin konkursu

Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE