Powstanie kolejna placówka opiekuńczo-wychowawcza. Jest zgoda radnych

Powstanie kolejna placówka opiekuńczo-wychowawcza. Jest zgoda radnych Fot. screen

Radni, podczas środowej (9 lutego) sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Radomszczański nieruchomości zabudowanej położonej w Kodrębie, w której powstanie kolejna placówka opiekuńczo-wychowawcza.

Chodzi o nieruchomość przy ul. Wincentego Witosa 20 w Kodrębie o łącznej pow. 0,2474 ha, na której znajduje się budynek mieszkalny parterowy, wolnostojący jednorodzinny, murowany, częściowo podpiwniczony (pow. zabudowy 241 m kw., zbudowany w 2009 r.).

- Stan techniczny domu jest bardzo dobry. Szukaliśmy budynku, który będzie spełniał nasze wymagania i nie będzie wymagał gruntownych prac adaptacyjnych. Ten budynek właśnie taki jest – mówi Ewa Gajzler, członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji cenowych, strony ustaliły wartość nabycia tej nieruchomości w wys. 635 tys. złotych. Transakcja zostanie przeprowadzona pod warunkiem wydania przez gminę Kodrąb decyzji o zmianie sposobu użytkowania budynku.

- Budynek będzie zakupiony bezpośrednio od właściciela, bez pośrednictwa agencji nieruchomości. Właściciel zadeklarował, że pozostawi w budynku część mebli, co jest dla nas również istotne – wyjaśnia Ewa Gajzler.

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego podkreśla, że uruchomienie następnej placówki tego typu na terenie powiatu radomszczańskiego, pozwoli na pozostawienie dzieci blisko miejsca zamieszkania rodziny naturalnej, co z kolei umożliwi prowadzenie pracy na rzecz powrotu dziecka do tej rodziny. Przyczyni się również do obniżenia kosztów ponoszonych przez powiat na refundację kosztów pobytu dzieci w innych placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem powiatu radomszczańskiego. 

Przypomnijmy. Pierwsza placówka opiekuńczo-wychowawcza funkcjonuje w Strzałkowie. Druga powstaje również w Strzałkowie, gdzie w ubiegłym roku Powiat Radomszczański zakupił budynek. Obecnie trwa jego adaptacja.

Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych jest jednym z zadań powiatowej administracji. Z uwagi na rosnącą liczbę dzieci, które wymagają opieki zastępczej i brak miejsc w placówce działającej na terenie naszego powiatu, podopieczni umieszczani są w instytucjonalnej pieczy zastępczej poza jego terenem.

Wydatki powiatu na refundację kosztów pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem powiatu są wysokie. W 2021 r. przebywało tam łącznie 73 dzieci, na ich utrzymanie Powiat wydał kwotę 4 054 665 zł. Koszty pobytu dzieci w tych placówkach kształtowały się na poziomie od 4 306 zł, do 7 309 zł miesięcznie za jedno miejsce. Poza tym w rodzinach zastępczych przebywa obecnie 52 dzieci. Koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych wynosiły ok. 900 tys. zł.

Więcej o:
powiat radomszczański rada powiatu radomszczańskiego sesja placówka opiekuńczo-wychowawcza kodrąb
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE