Powstanie druga część obwodnicy

Powstanie druga część obwodnicy Fot. Kuba Maszczyk

Znalazły się środki w budżecie państwa na budowę drugiego etapu obwodnicy Radomska. Za tą ważną dla miasta inwestycją lobbowała poseł Anna Milczanowska.

Druga część obwodnicy Radomska powstanie, to już pewne. Obwodnica miasta w ciągu dróg krajowych DK91/DK42 znajduje się na liście Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Długość odcinka, który zostanie wybudowany to 11,3 km. Rządowy program budowy dróg i obwodnic, dotyczy lat 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku, jest szansa, że obwodnica może być wybudowana już w 2022 roku. Finansowanie inwestycji pochodzi ze środków rządowych - z Krajowego Funduszu Drogowego. O celowości tej inwestycji, a także o udziale władz miasta, radnych, rządu opowiedziała nam poseł Anna Milczanowska, która również pilnowała, aby środki na obwodnicę się znalazły. - Mądre rozwiązania komunikacyjne, które poprawiają bezpieczeństwo oraz ułatwiają życie mieszkańcom, były i są - dla mnie ważnym elementem pracy. Wraz z radą miejską podjęliśmy szereg trudnych finansowo, niemniej strategicznych decyzji dla Radomska. Przykładem jest zrealizowana przy wsparciu środków unijnych zachodnia część radomszczańskiej obwodnicy, budowa tzw. małej obwodnicy, przybudowa skrzyżowania Krakowska – Targowa, rondo na ulicy Sierakowskiego, poprawa infrastruktury wokół dworca czy przywrócenie miastu „mostka kolejowego”. Dziś, w kontekście budowy autostrady oraz związanym z tym nałożeniem się ruchu tranzytowego na ruch lokalny, dokończenie obwodnicy naszego miasta wydaje się po prostu kluczowe. Zadanie to jest dla mnie działaniem priorytetowym. Dlatego cieszę się, ,że obwodnica Radomska znajduje się w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Musimy jednak pamiętać, że sukces tej ważnej inwestycji dla naszej małej Ojczyzny możliwy jest jedynie przy współpracy wielu podmiotów: samych radomszczan, miejskich radnych, władz miasta oraz rządu - podkreśla parlamentarzystka.

Więcej o:
obwodnica radomsko rząd dofinansowanie budowa inwestycja anna milczanowska
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE