Powstanie Centrum Rehabilitacyjno - Integracyjne w Radomsku

Powstanie Centrum Rehabilitacyjno - Integracyjne w Radomsku

W związku z tym, iż na terenie Powiatu Radomszczańskiego istnieje zapotrzebowanie na usługi w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Zarząd Powiatu podjął decyzję o budowie Centrum Rehabilitacyjno - Integracyjnego w Radomsku na działce w obrębie Szpitala przy ul. Jagiellońskiej 36.

W początkowej fazie w skład Centrum wchodzić miały: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Mieszkanie Chronione, Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „C”, siedzibę PCPR oraz archiwum.

W dniu 10 czerwca, podpisano umowę z firmą KONTUR - Marcin Sciubak na wykonanie dokumentacji projektowej, wyłonioną na podstawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30 000 euro.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej -Wojewoda Łódzki pismem z dnia 3 lipca, poinformował o ogłoszeniu naboru wniosków w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

Głównym celem programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.

W związku z tym, iż na program można uzyskać nawet 100% dofinansowania Zarząd Powiatu Radomszczańskiego zadeklarował chęć do jego przystąpienia, łącząc go z projektowanym zadaniem pn. „Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Integracyjnym w Radomsku”.

Na podstawie decyzji Zarządu podpisano aneks z firm ą projektową w zakresie wprowadzenia zmian w projekcie na „Budowę Centrum Rehabilitacyjno-Integracyjnego w Radomsku”, w sposób umożliwiający wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne".

Obecnie trwają prace projektowe, które zakończą się w grudniu 2019 roku. Koszt dokumentacji projektowej to kwota 150 tys zł.

Więcej o:
cedntrum centrum radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE