Powstał „Klub 50” RKS Radomsko

Powstał „Klub 50” RKS Radomsko

RKS Radomsko od zawsze kojarzy się z najwierniejszymi fanami. „Klub 50” to doskonała okazja do rozwoju radomszczańskiej piłki poprzez dołożenie własnej cegiełki do wsparcia RKS.

Do „Klubu 50” mogą przystąpić pełnoletnie osoby fizyczne po wypełnieniu deklaracji członkowskiej (do pobrania poniżej). Członek „Klubu 50” deklaruje się wpłacać co miesiąc określoną  w deklaracji członkowskiej kwotę, przy czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 50 złotych.

Wpłat można dokonywać przelewem na konto nr 14 8980 0009 2001 0065 7259 0001 wpisując w tytule przelewu „Klub 50” darowizna na cele statutowe RKS Radomsko oraz  imię i nazwisko. Brak wpłat przez okres dwóch miesięcy powoduje automatyczne zawieszenie członkostwa. Środki uzyskane poprzez wpłaty na „Klub 50” zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych RKS Radomsko.

Członkowie „Klubu 50” wyrażają zgodę na otrzymywanie zaproszeń, powiadomień i informacji na temat działalności za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z wykorzystaniem danych adresowych podanych w deklaracji.

Każdy członek otrzymuje kartę potwierdzającą członkostwo w „Klubie 50”, która upoważnia go do darmowego wejścia na wszystkie mecze domowe RKS Radomsko, oraz prawo do uczestniczenia w specjalnych zebraniach „Klubu 50”.

Informacja o członkostwie w „Klubie 50” zostanie umieszczona na stronie internetowej www.rksradomsko.pl oraz na profilu Facebook (chyba, że członek nie wyrazi na to zgody).

Każdy członek po każdych 12 miesiącach członkostwa otrzyma gadżet klubowy RKS Radomsko.

Więcej o:
rks radomsko kibice rks radomsko rks rks radomsko sparingi transfer rks klub 50 rks

Załączniki

deklaracja.docx

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE