Powstaje Lokalne Partnerstwo do Spraw Wody. W Radomsku podpisano list intencyjny

Powstaje Lokalne Partnerstwo do Spraw Wody. W Radomsku podpisano list intencyjny Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Zapobieganie skutkom suszy oraz poprawa gospodarki wodnej na obszarze całego naszego powiatu – to główne cele Lokalnego Partnerstwa do Spraw Wody. Podczas spotkania zorganizowanego 12 lipca w Starostwie Powiatowym list intencyjny w sprawie utworzenia tego Partnerstwa oraz deklarację współpracy podpisali przedstawiciele 19 podmiotów, w tym – Powiatu Radomszczańskiego, Miasta Radomsko i wszystkich samorządów gminnych z terenu powiatu.

List intencyjny jest potwierdzeniem woli współpracy w wykorzystaniu posiadanego przez strony potencjału merytorycznego i infrastrukturalnego w celu wypracowania wspólnych rozwiązań rzecz poprawy gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Daje to szanse na pozyskiwanie funduszy na związane z tym inwestycje.

- Musimy współpracować w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi na terenie powiatu radomszczańskiego. Intencją stron jest zapobieżenie skutkom suszy i diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich – informuje wicestarosta, Małgorzata Lewandowska.

W planach jest opracowanie „Planu rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030”, stworzenie listy priorytetowych działań inwestycyjnych i remontowych (w celu poprawy sytuacji w zakresie gospodarki wodnej) a także wspieranie akcji informacyjnych i edukacyjnych dotyczących racjonalnego gospodarowania wodą pod kątem bezpieczeństwa, potrzeb mieszkańców i ochrony środowiska.

Spotkanie organizowane zostało w ramach operacji pod nazwą Lokalne Partnerstwa do Spraw Wody 2022 wpisanej do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023, realizowanej przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański lokalne partnerstwo do spraw wody list intencyjny
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE