Powodzenie Alicji - uczennicy Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce

Powodzenie Alicji - uczennicy Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce Fot. ZS-P Dobryszyce

26 marca miały miejsce eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) w Dobryszycach.

W turnieju wzięli udział uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach oraz Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce. Celem tego wydarzenia jest nie tylko promowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ale również rozwijanie umiejętności ratowniczych i ekologicznych wśród młodzieży.

Zmagania konkursowe odbyły się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczestników turnieju powitała wójt gminy Dobryszyce Małgorzata Dzwonek, życząc młodzieży jak najlepszych wyników i zapału do zgłębiania wiedzy pożarniczej, która może  stać się fundamentem dla przyszłej służby w straży pożarnej. Współorganizatorami konkursu byli strażacy z OSP Dobryszyce: Włodzimierz Gonera, Marcin Gozdowski, Arkadiusz Kaczka i Paweł Gonera.

Młodzież została zapoznana z regulaminem konkursu oraz sposobem punktacji. Rywalizacja składała się z dwóch etapów: części pisemnej i ustnej. W teście wiedzy uczestnicy musieli wykazać się m.in. znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania w sytuacji zagrożenia pożarem oraz podstawowej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Po zakończeniu pierwszego etapu uczniowie z najlepszymi wynikami przystąpili do części ustnej.

Po wysłuchaniu odpowiedzi uczniów przez komisję,  przewodniczący prezes OSP Dobryszyce Włodzimierz Gonera przedstawił wyniki eliminacji: I miejsce zdobyła Alicja Frydrychowska (SP Blok Dobryszyce), II miejsce Agata Szpecińska (ZSP Dobryszyce) i III miejsce Mateusz Kucharski (ZSP Dobryszyce).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali symboliczne upominki, a zwycięzcy zostali uhonorowani  dyplomami  i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Urząd Gminy w Dobryszycach. Do kolejnego, powiatowego etapu konkursu zakwalifikowała się Alicja Frydrychowska, która będzie reprezentowała gminę Dobryszyce na etapie powiatowym. Wszystkim uczniom gratulujemy doskonałych wyników, a Alicji życzymy sukcesów na dalszych etapach konkursu.

Eliminacja gminna OTWP to nie tylko doskonała okazja do kształtowania pozytywnych postaw i zdrowej rywalizacji wśród uczniów, lecz także istotne wydarzenie edukacyjne, które skutecznie przyczynia się do promocji bezpieczeństwa i świadomości pożarowej wśród młodzieży naszej społeczności.

Organizację konkursu koordynowała-Łucja Przerada.

Więcej o:
dobryszyce szkoła projekt zs-p dobryszyce
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE