Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku przypomina o punkcie dla obywateli Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku przypomina o punkcie dla obywateli Ukrainy Fot. arch. redakcji

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku przypomina, że w urzędzie funkcjonuje punkt informacyjny, do którego mogą zgłaszać się obywatele Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych na terenie ich kraju przybyli do powiatu radomszczańskiego i wyrażają chęć podjęcia zatrudnienia.

W punkcie zatrudniona została osoba, która biegle posługuje się językiem polskim i ukraińskim. Pomaga ona obywatelom Ukrainy w odnalezieniu się na radomszczańskim rynku pracy oraz w pokonywaniu formalności związanych z rejestracją w PUP czy podjęciem zatrudnienia. Służy również wsparciem lokalnym przedsiębiorcom chcącym zatrudnić obywateli Ukrainy.

Pracodawcy, którzy zgłoszą taką potrzebę mają możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza w procesie rekrutacji pracowników z Ukrainy.

Kontakt do Punktu informacyjnego: Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2, sala nr 29, telefonu 515 471 400 lub 44 683 73 54-56, -58, -62 wewn. 70, email: ua@pup-radomsko.pl

Pracodawca chcący zatrudnić obywatela Ukrainy ma obowiązek zgłosić ten fakt poprzez platformę praca.gov.pl w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy przez cudzoziemca. Niedopełnienie tego obowiązku we wskazanym terminie oznacza, że podmiot powierza pracę cudzoziemcowi nielegalnie. Jak wynika z treści przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: „Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 lub jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.” 

Oferty pracy można zgłaszać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2, stanowisko 11,  pod nr telefonu 44 683 73 54-56, -58, -62, wew. 35 lub 515 471 288.

Więcej o:
radomsko pup radomsko urząd pracy radomsko obywatele ukrainy punkt informacyjny
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE