Powiatowe władze apelują do parlamentarzystów i ministra finansów

Powiatowe władze apelują do parlamentarzystów i ministra finansów Fot. archiuwum R24

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego zwraca się do parlamentarzystów oraz do ministra finansów o podjęcie pilnych działań, które dadzą organizacjom pozarządowym możliwość rozliczania się i składania sprawozdań finansowych bez narażania ich na zbędne koszty.

Trwa okres dokonywania rozliczeń finansowych przez organizacje pozarządowe. Zarząd Powiatu Radomszczańskiego wyraża zaniepokojenie w związku z licznymi sygnałami dotyczącymi problemów związanych z nowymi procedurami dotyczącymi tych rozliczeń.  

Od 1 stycznia 2019 roku każda organizacja pozarządowa musi złożyć zeznanie CIT-8 elektronicznie, posługując się płatnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. /Z godnie z Art. 27 ust. 1c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zwanej ustawą o CIT na podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych spoczywa obowiązek składania zeznań podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8, CIT-8AB) za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej/.

Oznacza to konieczność zakupu podpisu albo zlecenie prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu. Dotychczas w formie papierowej rozliczać się mogły organizacje samodzielnie prowadzące księgowość i zatrudniające mniej niż 5 osób w roku.

Do skutecznego złożenia zeznania podatkowego przez organizację pozarządową nie wystarczy tzw. podpis elektroniczny uzyskiwany bezpłatnie w ramach darmowego profilu zaufanego e-PUAP. Ww. ustawa  jednoznacznie określa, że niezbędny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Koszt wymaganego podpisu (karty i czytnika) to ok. 300 złotych (przy zakupie licencji dwuletniej ok. 200 złotych za rok).

Dla większości funkcjonujących na terenie powiatu lokalnych organizacji pozarządowych rozliczenie podatkowe nie wiązało się wcześniej z problemami: po jednej stronie wpisywano składki, po drugiej drobne wydatki, można było zrobić je samemu. Po zmianie przepisów wymaga się złożenia zeznań w formie elektronicznej. Zmiana dotyczy wszystkich stowarzyszeń, ale dotkliwa jest szczególnie dla niewielkich, biednych organizacji, stowarzyszeń zwykłych które utrzymają się ze składek swych członków i nie mają pieniędzy na wydatki związane z obsługą finansową. Problem ten dotyka również takie organizacje, które dotychczas zajmowały się tylko pracą społecznej.

W takiej sytuacji Zarząd Powiatu Radomszczańskiego zwraca się do parlamentarzystów oraz do Ministra Finansów o podjęcie pilnych działań, które dadzą organizacjom pozarządowym możliwość rozliczania się i składania sprawozdań finansowych bez narażania ich na zbędne koszty. Istnieje obawa, że stanie się to poważną barierą dla wszystkich organizacji, a w szczególności dla niewielkich, które często stanowią podstawę aktywizacji społecznej lokalnych wspólnot. Niemożność spełnienia wymogów narzuconych ustawą może łączyć się z likwidacją stowarzyszenia, o czym informują już niektóre lokalne organizacje.

Więcej o:
powiat apel powiat radomszczański
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE