Powiat wyremontuje drogi po zimie

Wiele dróg powiatowych w ciągu zimy uległo uszkodzeniu. Starostwo już zajmuje się ich naprawą

Wiele dróg powiatowych w ciągu zimy uległo uszkodzeniu. Starostwo już zajmuje się ich naprawą.

Od połowy stycznia trwają pracę mające na celu usunięcie ubytków w drogach powstałych w miesiącach zimowych, gdy temperatury były bardzo niskie.

W grudniu został ogłoszony przetarg na wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych. Najlepszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych. W sumie powiat wyda na naprawy dróg prawie milion złotych i prace te trwały będą kilka miesięcy.

- Remonty cząstkowe najczęściej polegają na wypełnieniu ubytków emulsją asfaltową i grysami, czasem także masą mineralno – bitumiczną lub przy użyciu recyklera. Zależy to od wielkości wyrwy, warunków pogodowych i innych czynników - informuje Aleksander Broszkowski, naczelnik wydziału zarządzania drogami.

Podczas sesji rady powiatu a także posiedzenia komisji, radni poruszali sprawę dróg. O tym problemie informowali także wójtowie, radni gmin oraz mieszkańcy.

Więcej o:
droga powiat remont starostwo zima temperatura
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE