Powiat Radomszczański z dotacją na program „Rehabilitacja 25 plus”

Powiat Radomszczański z dotacją na program „Rehabilitacja 25 plus” Fot. pixabay.com

Powiat Radomszczański pozyskał fundusze - 225 tysięcy złotych na prowadzenie czwartej już edycji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program „Rehabilitacja 25 plus” prowadzony jest od 2020 r. przez kadrę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku. Dzięki pozyskaniu dofinansowania młodzi niepełnosprawni mieszkańcy naszego powiatu będą mogli kontynuować zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne, przygotowujące ich do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną (oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi), które z różnych powodów nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności.

Podopieczni otrzymują wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej, ucząc się wielu czynności, które mogą im się przydać w pracy. Mogą też rozwijać swoje zainteresowania, zyskiwać nowe umiejętności np. w zakresie usamodzielnienia i pracy w gospodarstwie domowym.

Umowa przyznająca dofinansowanie podpisana została w łódzkim oddziale PFRON przez starostę Beatę Pokorę oraz Członka Zarządu Powiatu Fabiana Zagórowicza.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko dotacja pfron osoby niepełnosprawne sosw radomsko rehabilitacja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE