Powiat Radomszczański z budżetem na 2023 rok

Powiat Radomszczański z budżetem na 2023 rok Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwaliła budżet powiatu na 2023 rok. Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 169.765.876 zł, wydatki – na kwotę 177.765.876 zł.

Uchwalenie budżetu na 2023 rok było jednym z najważniejszych tematów sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego, zwołanej 21 grudnia.

„Za” przedstawionym projektem głosowało 18 radnych, wstrzymało się 4 radnych, nikt nie głosował „przeciw”.

- To bardzo trudny budżet, bo w trudnej sytuacji finansowej jest nie tylko nasz powiat, ale cały świat – podsumowała starosta Beata Pokora, zapowiadając, że powiat zamierza wykonywać nie tylko inwestycje na drogach, ale także będzie inwestować w odnawialne źródła energii.

– Tam, gdzie to możliwe będziemy oszczędzać. I tam, gdzie to tylko możliwe, będziemy starać się o pozyskiwanie środków zewnętrznych, by ten budżet wykonać – dodała starosta Pokora.

W budżecie na 2023 rok w kwocie 177.765.876 zł przeznaczonej na wydatki, wyodrębniono wydatki bieżące w wysokości 138.175.996 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 39.589.880 zł. W planie zadań inwestycyjnych na 2023 r. ujęte zostały m. in. kwoty na modernizację dróg powiatowych: dofinansowania pozyskane z Rządowego Programu Polski Ład - 26.365.000 zł, środki własne – 3.100.000 zł.

Kontynuowana będzie m.in. przebudowa ul. Krasickiego i drogi Gidle – Łowicz – Brzezinki – Zagórze (II etap), przewidziano działania proekologiczne, m.in. – instalację fotowoltaiczną dla budynku starostwa oraz stację ładowania aut elektrycznych obok budynku starostwa.

- Jak patrzę na finanse publiczne, w których przychodzi nam realizować ten budżet to dochodzę do wniosku, że nie mamy żadnego męża stanu, który myśli perspektywicznie. Nikt nie zadbał o finanse samorządów. Rząd powinien nam zapewnić dochody, a niestety ich nie mamy. Mechanizm finansowy powiatów jest przez to niewydolny – stwierdził radny Marek Rząsawski.

- Współczuję pani skarbnik i zarządowi powiatu, że w tych realiach musieli ten budżet układać. W kraju prowadzone są działania, które mają ubezwłasnowolnić samorządy – dodał radny Janusz Czapla.

Podczas ostatniej w tym roku sesji radni wyrazili zgodę na dokonanie darowizn nieruchomości stanowiących własność powiatu – na rzecz gminy Kobiele Wielkie oraz na rzecz gminy Radomsko. Obie działki – w Orzechówku, gm. Kobiele Wielkie (pow. 0,11 ha) oraz w Dziepółci, gm. Radomsko (pow. 1,38 ha) położone są pod drogą nr 3933E relacji Dziepółć – Orzechówek (dł. 2 543 m), która z dniem 1 stycznia 2023 r. zostanie pozbawiona dotychczasowej kategorii - dróg powiatowych i uzyska kategorię drogi gminnej. Dlatego działki mają być przekazane gminom.

Podjęto także uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2022-2029. Zmiany dotyczyły m.in. zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 400.605 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych środków subwencji oświatowej na zwiększoną liczbę uczniów; przesunięcia kwoty 100.000 zł w planie wydatków na zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Miasto Radomsko.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko sesja rady powiatu budżet 2023 uchwalenie budżetu
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE