Powiat pyta gminy o nowe połącznia autobusowe

Powiat pyta gminy o nowe połącznia autobusowe Fot. ilustracyjne/freeimages.com

Władze powiatu wystąpiły do burmistrzów i wójtów o wskazanie ewentualnych potrzeb w zakresie uruchomienia dodatkowych przewozów autobusowych, o których mowa w rządowym programie przywracania lokalnych połączeń. Bez finansowego wsparcia zainteresowanych samorządów gminnych projekt nie ma szans realizacji, rządowe wsparcie pokryje bowiem najwyżej 20 proc. realnych kosztów funkcjonowania połączeń.

Do Starostwa Powiatowego w Radomsku w ostatnich dniach lipca dotarły z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi szczegółowe informacje dotyczące rządowego funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Rządowy program przewiduje dopłatę do nowo uruchomionych połączeń. Kwota tej dopłaty szacowana jest na poziomie nie wyższym niż 1,00 zł (do końca 2021 r.) do 1 wozokilometra (wozokilometr - jednostka miary pracy eksploatacyjnej autobusu, przy czym 1 wozokilometr to przejazd 1 autobusu na odległość 1 kilometra) przewozu o charakterze użyteczności publicznej, od 2022 r. dopłata spada z 1,00 zł do 0,80 zł za wozokilometr. Program nie dotyczy przewozów realizowanych w ramach komunikacji miejskiej nawet gdy autobusy dojeżdżają do sąsiednich gmin, chodzi o nowe trasy, lub takie, które nie funkcjonowały przez co najmniej 3 miesiące przed 18 lipca 2019 r.

Na mocy ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności z 16 maja 2019 r. publicznej organizatorzy przewozów (czyli m. in. gminy i powiaty), którzy uruchomią nowe autobusowe połączenia lokalne objęte dopłatą zobowiązani zostali do zapewnienia wkładu własnego w kwocie  nie mniejszej niż 10% kwoty deficytu linii komunikacyjnej. Przy czym – zgodnie z ustawą - pierwszeństwo w objęciu dopłatom przyznano w następującej kolejności: 1. gminom, 2. związkom międzygminnym, 3. związkom powiatowo – gminnym, 4. powiatom, 5. związkom powiatów, 5. województwom.

W związku z tym władze powiatu wystąpiły do wszystkich wójtów i burmistrzów z prośbą co określenie ewentualnych potrzeb komunikacyjnych obejmujących rozszerzenie istniejących linii lub utworzenie nowych ze wskazaniem konkretnych nazw miejscowości o, przez które przebiegać maja trasy, prognozowanej liczby kursów, godzin oraz prognozowanej liczby mieszkańców korzystających z danego połączenia. Informacje te są niezbędne do wyliczenia szacunkowych kosztów funkcjonowania dodatkowej komunikacji.

Jednocześnie władze miast i gmin powinny określić się, czy deklarują pokrycie części kosztów utworzenia bądź rozszerzenia wskazanej linii. Będzie to bardzo istotna wiadomość, ponieważ z analizy finansowej istniejących już połączeń autobusowych wynika, że rządowe dofinansowanie to jedynie niewielka część faktycznych kosztów.  

Jak wynika z pism przesłanych do starostwa w ostatnich dniach lipca przez Urząd Wojewódzki w Łodzi, wnioski o dopłatę do przewozów autobusowych będą przyjmowane do 12. 08. 2019 r. Po ich weryfikacji do 20 sierpnia samorządy otrzymają informacje o objęciu bądź nieobjęciu dopłatą. Między 20 a 22 sierpnia właściwe rady powinny podjąć uchwałę i zawrzeć z operatorem umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego po uzyskaniu zgody organu stanowiącego na jej zawarcie. 1 września to planowany termin uruchomienia ewentualnych połączeń.

info: starostwo powiatowe

Więcej o:
pks radomsko powiat radomszczański autobus rdomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE