Pow. radomszczański: Będą dopłaty do ,,Dostępnego mieszkania”

Pow. radomszczański: Będą dopłaty do ,,Dostępnego mieszkania” Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Powiat Radomszczański pozyskał wsparcie na zapewnienie osobom niepełnosprawnym mieszkania wolnego od barier architektonicznych. Umowa potwierdzająca udział w tym programie podpisana została we wtorek, 11 października przez Starostę Powiatu Radomszczańskiego Beatę Pokorę oraz Członka Zarządu Powiatu Ewę Gajzler w siedzibie oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi.

Dofinansowanie (pierwsza transza w wysokości 75 606 zł) przekazane przez PFRON w ramach programu „Samodzielność – Aktywność mobilność. Dostępne Mieszkanie” umożliwi przyznanie dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Celem projektu jest wzrost niezależności osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która: posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka; złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero; złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku (nr tel. 514 717 195, 44 715 07 95).

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko dostępne mieszkanie dofinansowanie pcpr radomsko pfron
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE