Pow. bełchatowski: ruszają porady prawne i obywatelskie

Pow. bełchatowski: ruszają porady prawne i obywatelskie Fot. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

W sześciu punktach na terenie powiatu bełchatowskiego zorganizowane są punkty, w których mieszkańcy mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną. Od 1 lutego prawnicy spotykają się z uprawnionymi do takiej pomocy osobami bezpośrednio w tych punktach. Dyżury prawników trwają cztery godziny dziennie. Na spotkanie można umówić się telefonicznie pod numerem tel. 723 721 725

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE BEŁCHATOWSKIM::

Bełchatów

Urząd Miasta w Bełchatowie, budynek B
poniedziałek 9.30 – 13.30
wtorek 11.30 – 15.30
środa 9.30 – 13.30
czwartek 9.30 – 13.30
piątek 9.30 – 13.30

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka 34

poniedziałek 8.00 – 12.00
wtorek 11.30 – 15.30
środa 8.00 – 12.00
czwartek 11.30 – 15.30
piątek 8.00 – 12.00

Zelów

Urząd Miejski, ul. Żeromskiego 23
poniedziałek 9.00 – 13.00
wtorek 13.00 – 17.00
środa 9.00 – 13.00
czwartek 11.30 – 15.30
piątek 9.00 – 13.00

Kleszczów

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, ul. Główna 47
poniedziałek 8.00 – 12.00
wtorek 13.00 – 17.00
środa 8.00 – 12.00
czwartek 11.00 – 15.00
piątek 11.00 – 15.00

Szczerców

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, ul. 3 Maja 6 (GOPS)
poniedziałek 8.00 – 12.00
środa 8.00 – 12.00
piątek 8.00 – 12.00

Rusiec

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Urząd Gminy
wtorek 13.00 – 17.00
czwartek 9.00 – 13.00

KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPLATNA POMOC PRAWNA?
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub nieodpłatną mediację, lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

(info: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie)

Więcej o:
bełcható powiat bełchatowski porady prawne porady obywatelski prawo darmowe porady
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE