Poszukiwane rodziny wspierające w Radomsku

Poszukiwane rodziny wspierające w Radomsku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku poszukuje rodzin, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi.

Rodzina, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności m.in. w:  prawidłowej opiece i wychowaniu dziecka, prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i prawidłowym wypełnianiu ról społecznych.

Rodzina wspierająca jest rodziną zaprzyjaźnioną, może być rodziną z kręgu otoczenia dziecka.

Więcej o:
mops radomsko mops rodziny wspierające w radomsku
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE