Poseł Milczanowska wiceprzewodniczącą dwóch sejmowych komisji

Poseł Milczanowska wiceprzewodniczącą dwóch sejmowych komisji Fot. arch. AM

Poseł Anna Milczanowska (PiS) została wybrana na wiceprzewodniczącą dwóch sejmowych komisji stałych: Komisji Infrastruktury i Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Pierwsze posiedzenie nowych komisji IX kadencji Sejmu, odbyło się 14 listopada.

Na wiceprzewodniczącą Komisji Infrastruktury została wybrana poseł Anna Milczanowska. Szefem Komisji jzostał Paweł Olszewski (KO). Wśród członków tego gremium znaleźli się m.in. były wojewoda łódzki Zbigniew Rau (PiS) czy Cezary Grabarczyk (KO), który pełni też funkcję wiceprzewodniczącego.

- Będziemy realizować ważne sprawy dla Okręgu - obwodnica Radomska i S12 z obwodnicą Sulejowa – deklaruje poseł Anna Milczanowska.

Do zakresu działania Komisji należą sprawy budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, sprawy transportu lądowego i powietrznego, poczty oraz geodezji i kartografii.

Anna Milczanowska została także wiceprzewodniczącą Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przewodniczącym został Marek Ast (PiS).

Do zakresu działania Komisji należą sprawy przestrzegania prawa i praworządności, sądów, prokuratury, notariatu, adwokatury i obsługi prawnej, funkcjonowania samorządów adwokackiego i radcowskiego, sprawy przestrzegania praw człowieka.

Ponadto Anna Milczanowska będzie zasiadać także w Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Z kolei do zakresu działania tej Komisji należą sprawy organizacji i funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego, zarządu mieniem komunalnym, gospodarki komunalnej, zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju regionów i społeczności lokalnych. W zakres  działania Komisji należy także rozpatrywanie założeń polityki regionalnej państwa.

Więcej o:
anna milczanowska poseł anna milczanowska wybory 2019
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE