Poseł Artur Ostrowski interpeluje u ministra w sprawie przepustu pod torami

"W jakim terminie PKP PLK zrealizuje przebudowę wiaduktu w Radomsku ?" - taką interpelację złożył u Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, poseł Artur Ostrowski (SLD)

"W jakim terminie PKP PLK zrealizuje przebudowę wiaduktu w Radomsku ?" - taką interpelację złożył u Ministra Transportu Sławomira Nowaka, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poseł Artur Ostrowski (SLD). Czy przyniesie to skutek? Poniżej prezentujemy treść interpelacji.

 

Szanowny Panie Ministrze,

W styczniu 2010 roku przejazd łączący ul. Reymonta i Sierakowskiego  w Radomsku został zamknięty dla ruchu samochodów i pieszych z powodu złego stanu technicznego. Taki powód podała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Okazało się jednak, że brak tego łącznika powoduje poważne problemy w ruchu samochodowym w mieście. Samorząd  od początku starał się, by przejazd został otwarty.Realizacja inwestycji planowana była  na latach 2012-2013; dwuletni okres wynikał z jej zakresu rzeczowego i związanych z tym procedur administracyjnych, w tym między innymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Urząd Miasta Radomsko i PKP PLK S.A. miały opracować  Program Funkcjonalno- Użytkowy, w którym miał zostać określony zakres rzeczowy wspólnej inwestycji. W ramach powyższej inwestycji Miasto Radomsko równolegle do prac prowadzonych przez PKP PLK S.A. dotyczących przebudowy wiaduktu, planował modernizację sieci kanalizacyjnej i przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej miasta. Na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla realizacji tych zamierzeń miało zostać opracowane porozumienie, które uszczegółowi i określi obowiązki stron oraz zasady finansowania przez Miasto Radomsko inwestycji kolejowej.

By mogło dojść do podpisania porozumienia, władze miasta wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej z pytaniem, czy może współfinansować inwestycję - udzielając dotacji. W budżecie miasta zaplanowano na ten cel 4 miliony złotych. Taką samą sumę miały zagwarantować PLK.

Stanowisko RIO ten sposób finansowania remontu jednak wyklucza, bowiem samorząd nie może w takiej formie współpracować ze spółkami Skarbu Państwa.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie:

W jakim terminie PKP PLK zrealizuje przebudowę wiaduktu w Radomsku ?

Artur Ostrowski


Więcej o:
sld mostek przejazd tory kolejowe
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE