Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSE w Radomsku

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSE w Radomsku Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku realizuje projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027 pn. „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku”.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku (ZSE) poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt, nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi i przedsiębiorcami a także podniesienie kwalifikacji i kompetencji w zakresie zgodnym z rekomendacjami pracodawców przez minimum 90 proc. z 10 nauczycieli minimum 90 proc. z 120 uczniów ZSE w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2025 r.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej z Obszaru Transformacji określonego w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego i obejmuje 120 uczniów (75 kobiet, 45 mężczyzn) i 10 nauczycieli (9 kobiet, 1 mężczyzna) technikum prowadzącego kształcenie zawodowe w zawodach : technik ekonomista, technik rachunkowości, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów w ZSE w Radomsku.

W projekcie przewidziano:

  • realizację staży uczniowskich dla 120 uczniów,
  • doposażenie i modernizację pracowni drukowania cyfrowego i obróbki druków dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej i zawodu technik fotografii i multimediów,
  • wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez uczniów poprzez organizację kursów i szkoleń,
  • utworzenie punktu informacji i kariery i realizacja doradztwa zawodowego dla 120 uczniów,
  • uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów,
  • wsparcie w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez organizację kursów , szkoleń i studiów podyplomowych
  • współpracę z otoczeniem społeczno- gospodarczym poprzez organizację wizyt studyjnych w nowoczesnych, głównie średnich i dużych firmach z regionu oraz organizacja tematycznych seminariów branżowych na uczelniach wyższych.

Główne rezultaty projektu:

  • Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu - 108 uczniów.
  • Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu - 9 nauczycieli.
  • Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem - 1 szkoła.
Więcej o:
radomsko ekonomik radomsko zse radomsko projekt podnoszenie jakości kształcenia
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE