Ponad 5 mln zł na inwestycje w gminie Radomsko

Ponad 5 mln zł na inwestycje w gminie Radomsko

W gminie Radomsko także gotowy jest już projekt przyszłorocznego budżetu. Będzie budowa wodociągów. W budżecie na 2021 rok wyodrębniono również środki na realizację funduszu sołeckiego.

Projekt dochodów budżetu gminy ustalono w wysokości 28 258 486 zł - zł tj. o 3,11% więcej niż w roku 2020 - w tym: dochody majątkowe w kwocie 887 179,00 zł i dochody bieżące w kwocie 27 371 307 zł. Plan wydatków zakłada 32 471 562 zł w tym wydatki bieżące na poziomie 27 209 371 zł. Planowany budżet gminy zamyka się deficytem w wysokości 4 213 076 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 143 076 zł. Gminy plan nakładów na inwestycje realizowane w roku budżetowym założono na 5 262 19 zł.


W wydatkach inwestycyjnych jednorocznych realizowanych w 2021 roku zaplanowano: - budowę wodociągu w m. Lipie, - budowę wodociągu w m. Strzałków ul. Kochanowskiego – Ks. Korala, - budowę wodociągu przy ul. Moniuszki w m. Strzałków, - wykonanie nawierzchni drogi w m. Dziepółć (na odc. wybudowanej kanalizacji), - budowę chodnika przy ul. Kochanowskiego w m. Strzałków, - budowę chodnika przy ul. Kolumba w m. Strzałków (przy szkole), - przebudowę ul. Pszczelej w m. Płoszów – wykonanie dokumentacji, - przebudowę ul. Świerkowej m. Dąbrówka, - zakup gruntu pod budowę parkingu przy cmentarzu w m. Kietlin, - budowę parkingu przy cmentarzu w m. Kietlin, - budowa garażu dla OSP Dąbrówka – wykonanie dokumentacji. Przebudowa drogi w m. Bobry (od drogi krajowej do przejazdu kolejowego) 1 008 000 zł. W budżecie gminy na 2021 rok wyodrębniono również środki na realizację funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 303 402 zł w tym na zadania inwestycyjne kwotę 80 680 zł, którą tworzą poniższe zdania: - budowa chodnika przy ul. Kolumba w m. Strzałków (przy szkole), - budowa parkingu przy cmentarzu w m. Kietlin.


W budżecie na 2021 rok zapewniono środki finansowe własne na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak również wypłatę niektórych świadczeń należących do zadań własnych gminy, których zakres zwiększa się w kolejnych latach. Wydatki GOPS w 2021 roku planuje się w wysokości 9 459 519 zł.

Więcej o:
radomsko budżet gmina radomsko budżet gmina radomsko2021 budżet gmina radomsko2021
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE