Ponad 300 zgłoszeń do Małego ZUS Plus w Radomsku

Ponad 300 zgłoszeń do Małego ZUS Plus w Radomsku

W lutym do Małego ZUS Plus przystąpiło ponad 7 tys. przedsiębiorców z województwa łódzkiego. W Radomsku takich zgłoszeń do inspektoratu przy ul. Piastowskiej wpłynęło 348. Dzięki temu, opłacane przez nich składki na ubezpieczenie społeczne będą niższe. Zaoszczędzić można nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Czas na zgłoszenie do ulgi w opłatach  już minął. Do Małego ZUS Plus, można było zgłaszać się od 1 lutego do 2 marca br. W tym czasie w województwie łódzkim przyjęto ponad 7 tys. zgłoszeń od przedsiębiorców.

W całym kraju do małego ZUS od 1 lutego do 2 marca zgłosiło się 126 tys. przedsiębiorców. Obecnie w zgłoszeniu do ulgi pozostaje 281 tys. przedsiębiorców.

Mały ZUS Plus wszedł w życie 1 lutego 2020 r. Przed zmianami z „małego ZUS” mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 67,5 tys. złotych. Od początku lutego kwota ta wzrosła do 120 tys. zł.

Od lutego w Małym ZUS-ie Plus zmienił się sposób obliczania składek. Teraz kwota składek zależy od dochodu, a nie jak wcześniej od przychodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.

Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal musi się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60-proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

W wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek za luty, pomoże przedsiębiorcy kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie eSkladka.pl. Od lutego zawiera on dane potrzebne do obliczeń na Małym ZUS-ie po zmianach.

Więcej o:
zus zus radomsko zwolnienie zus mały zus
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE