Ponad 18 mln zł na kanalizację. Podsumowanie projektu

Fot. Klaudia Gajda, PGK

W poniedziałek, 14 czerwca odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku. Na terenie Oczyszczalni Ścieków podsumowano i omówiono realizację projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku”.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej realizowana była przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w latach 2018 -2020. Zadanie realizowano w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach”. Jego celem jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami.

- Wartość całkowita projektu zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie wyniosła 18 317 031,21 zł, z czego: 8 782 036,10 zł stanowi dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, 3 765 653,99 zł z pożyczki ze środków NFOŚiGW w Warszawie, 5 769 341,12 zł ze środków własnych Spółki - wymieniał Marek Glądalski, prezes PGK.

Projekt obejmował przede wszystkim budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wymysłówek oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej, co pozwala na podłączenie od 450 – 600 nowych mieszkańców na terenie Aglomeracji Radomsko. Dodatkowo projekt zawierał również m.in.: dostawę i montaż agregatów prądotwórczych dla Oczyszczalni Ścieków i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, dostawę i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych, modernizację Ujęcia Wody Miłaczki w Radomsku, nadzór inwestorski nad zadaniami kanalizacyjnymi oraz Komponent OZE – dostawę i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w os. Wymysłówek w Radomsku.

Projekt był realizowany w latach: 2018 r. - 2020 r. Zasadnicze prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w oś. Wymysłówek, w ul. Krakowskiej oraz z realizacją zadania montaż wirówki do odwaniania osadów ściekowych rozpoczęły się w 2019 r. Pozostałe zadania w ramach projektu zostały rozpoczęte i zrealizowane do końca 2020 r., a jego rozliczenie nastąpiło na początku 2021r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. w Radomsku, poinformowało mieszkańców o możliwości podłączenia się do wybudowanej sieci wraz ze wskazaniem warunków i sposobu budowy przyłącza do posesji przewidzianych do podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Radomsko oraz o obowiązku podłączenia się do wybudowanej sieci wynikającego z zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

- W celu ułatwienia mieszkańcom ul. Krakowskiej w Radomsku podłączenia się do kanalizacji sanitarnej Spółka nasza zaproponowała wykonanie projektu technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej za kwotę 738 zł brutto, co oznacza znaczne oszczędności w porównaniu do cen rynkowych. Jeżeli odbiorca podłączy się w terminie 9 miesięcy od dnia odebrania dokumentacji projektowej PGK Sp. z o. o. wykona również nieodpłatnie inwentaryzację powykonawczą. Zarząd Przedsiębiorstwa zachęca i apeluje do mieszkańców o jak najszybsze przyłączanie się do nowo wybudowanej części sieci kanalizacyjnej –mówił Adam Wierzycki, pełnomocnik Projektu, Specjalista ds. technicznych w PGK.

Zasubskrybuj nasz kanał na You Tube, żeby nie przegapić nowych relacji wideo!

Więcej o:
PGK Radomsko rozbudowa kanalizacji Radomsko Radomsko kanalizacja zakupy PGK Radomsko budowa kanalizacji w Radomsku
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE