Pomoc materialna dla uczniów. MOPS przyjmuje wnioski o stypendia

Pomoc materialna dla uczniów. MOPS przyjmuje wnioski o stypendia

Od 1 do 15 września, MOPS w Radomsku będzie przyjmować wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022. Podstawowym kryterium uprawniającym do otrzymania stypendium szkolnego na ucznia jest kryterium dochodowe, które aktualnie wynosi 528 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne realizowane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność przedstawienia imiennych dokumentów (np. rachunków i faktur) potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne ucznia.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia 2021 r.

Druki o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku, w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych lub ze strony internetowej www.mops-radomsko.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami tel. 44 683 28 85 wew. 85 lub 781 698 769.

Więcej o:
mops mops radomsko wnioski wnioski stypendia
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE