Policyjne statystyki w powiecie radomszczańskim za I półrocze 2021 roku

Policyjne statystyki w powiecie radomszczańskim za I półrocze 2021 roku Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Raporty dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu radomszczańskiego w I półroczu tego roku były głównym tematem obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Radomszczańskiego.

W pierwszym półroczu 2021 na terenie powiatu odnotowano w sumie 1030 przestępstw (wykrywalność na poziomie 86,59%), w tym: 613 przestępstw kryminalnych (wykrywalność - 85,46 %), 5 przestępstw rozbójniczych (wykrywalność - 100%), 41 kradzieże z włamaniem (wykrywalność - 67,44%), 57 kradzieży (wykrywalność - 52,63%), 222 przestępstw gospodarczych (wykrywalność - 81,74%), 77 przestępstw narkotykowych: posiadanie, udzielanie, sprzedaż środków odurzających (wykrywalność na poziomie 100%), 1 kradzież samochodu (wykrywalność - 100%), 8 bójek (wykrywalność - 100%), 4 zgwałcenia i inne czynności seksualne (wykrywalność KPP - 100%).

Doszło do 826 zdarzeń drogowych – w tym do 36 wypadków, w których zginęło 8 osób.
Policjanci ujawnili też łącznie 43 czyny karalne popełnione przez 22 nieletnich, z czego 41 to przestępstwa popełnione przez 20 nieletnich (przestępstwa narkotykowe, rozpijanie małoletnich, groźby, kradzieże, czynna napaść przeciwko funkcjonariuszom, zabór pojazdu, uporczywe nękanie, uszkodzenia mienia, pobicie, rozbój). Funkcjonariusze w ramach służby prowadzili szereg zajęć edukacyjnych oraz interwencyjno - motywacyjnych z młodzieżą, na których poruszane były m.in. zagadnienia dotyczące przemocy werbalnej, fizycznej, cyberprzemocy oraz zażywania alkoholu i substancji psychoaktywnych. KPP Radomsko stale współpracuje też z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i zjawiskiem przemocy w rodzinie, szczególnie podczas posiedzeń zespołów interdyscyplinarnych.

W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się liczba zdarzeń wymagających interwencji straży pożarnej, w pierwszej połowie 2020 roku było ich 1029, w tym roku – 735 (spadek o 27 %). Mniejsze były też straty w mieniu. W analizowanym okresie na terenie powiatu straż pożarna odnotowała 215 pożarów (w tym samym okresie 2020 r. – 276) oraz 520 tzw. miejscowych zagrożeń (w I. poł. 2020 r. – 753).

Więcej o:
policyjne statystyki za I półrocze 2021 roku Radomsko statystyki policyjne Statystyki Radomsko policja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE