Policjanci przypominają: usuń śnieg i lód, nie narażaj siebie i innych!

Policjanci przypominają: usuń śnieg i lód, nie narażaj siebie i innych! Fot. pixabay.com

Początek zimy w kalendarzu przypada 22 grudnia. Zawitała jednak do nas kilkanaście dni wcześniej. Gruba warstwa białego puchu pokryła też dachy domów. Kiedy temperatura zacznie wzrastać, a topniejący śnieg będzie spływał z dachu, może to być poważnym zagrożeniem dla przechodniów. Nie mniejsze stwarzają również zwisające sople lodu.

Policjanci przypominają o niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą zima. Lód i śnieg są zagrożeniem nie tylko na drodze. Biała gruba pokrywa na dachu domu i zwisające ostre sople lodu mogą uszkodzić pojazd lub zranić przechodnia.

- Obowiązek utrzymania posesji w należytym porządku spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Wynika to między innymi z ustawy Prawo budowlane, które mówi o konieczności utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym, zapobieganiu przeciążenia konstrukcji, w tym między innymi przez zalegający śnieg. Nie mniejszym zagrożeniem są zaśnieżone chodniki. Ukryta warstwa lodu pod białą warstwą puchu stanowi niebezpieczną pułapkę dla przechodniów – mówi Agnieszka Kropisz z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. 

O obowiązku oczyszczania chodnika na wysokości swojej posesji mówi ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 

Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy (...)” winien się liczyć z karą grzywny nawet do 1500 złotych. Gdy dojdzie do zdarzenia na terenie posesji, wówczas właściciel lub zarządca może ponieść również odpowiedzialność cywilnoprawną. 

- Świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą okres zimowy, pozwoli nam uniknąć przykrych sytuacji związanych ze zdrowiem oraz dotkliwych kar finansowych – podkreśla Agnieszka Kropisz.

Więcej o:
policja radomsko zima usuwanie lodu i śniegu obowiązek
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE