Pogotowie w statystykach

Pogotowie w statystykach Fot. Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku podsumował pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatów: radomszczańskiego i pajęczańskiego.

Przypomnijmy: od 1 kwietnia 2019 r. Szpital Powiatowy w Radomsku przejął pełnienie zadań ratownictwa medycznego na terenie dwóch powiatów: radomszczańskiego i pajęczańskiego, stając się tym samym jedną z placówek, które w ramach sieci zorganizowanej przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego działają jako pogotowie ratunkowe.

Karetki pogotowia będące w dyspozycji radomszczańskiego szpitala stacjonują w Radomsku, Pajęcznie, Przedborzu, Żytnie i Działoszynie. Obszary działania dla poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego są zgodnie z Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego. Wszystkie wezwania zgłaszane są do Centralnej Dyspozytorni Medycznej z siedzibą w Łodzi (numer alarmowy 999 lub 112) i przyjmowane są przez dyspozytora medycznego, który zleca wyjazd jednemu z zespołów, zgodnie z miejscem zdarzenia i stanem poszkodowanego/chorego.

W 2019 roku Zespoły Ratownictwa Medycznego operujące na terenie powiatu radomszczańskiego odnotowały 7208 wyjazdów, podczas których udzielano pomocy 7363 osobom (na terenie powiatu pajęczańskiego: 2498 wyjazdów, 2539 osób). W pierwszym kwartale 2020 r. Liczba wyjazdów wynosi 4668 (3401 na terenie pow. radomszczańskiego, 1267 – pajęczańskiego). Dodatkowo zdarzają się sytuacje, gdy radomszczańskie karetki kierowane są przez dyspozytorów na teren sąsiednich województw: śląskiego i świętokrzyskiego.

Najczęściej pomoc wzywana jest do chorych przebywających w swych domach: dotyczy to ok. 75 proc. interwencji.

Mediana czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego do przybycia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia w pierwszym kwartale 2020 r. wynosiła dla:

- zespołu S z Radomska w mieście - 00:11:12, poza obszarem miasta - 00:18:13,
- zespołu P z Radomska w mieście - 00:11:54, poza obszarem miasta - 00:20:59,
- zespołu P z Żytna w mieście - 00:30:03, poza obszarem miasta - 00:19:00,
- zespołu P z Przedborza w mieście - 00:22:31, poza obszarem miasta - 00:17:18,
- zespołu S z Pajęczna poza obszarem miasta - 00:16:04,
- zespołu P z Pajęczna w mieście - 00:16:37, poza obszarem miasta - 00:18:07
- zespołu P z Działoszyna poza obszarem miasta - 00:14:18.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko pogotowie radomsko radomsko szpital statystyki
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE