Podsumowali projekt ekologiczny

Podsumowali projekt ekologiczny Fot. Urząd Miasta

Publiczne Przedszkole nr 1 z końcem czerwca kończy realizację projektu edukacyjnego.

Od 1 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku realizowano Program Edukacji Ekologicznej pod hasłem: „Pokonamy smoga  - chcemy oddychać czystym powietrzem”. Program realizowany był we wszystkich grupach wiekowych. Realizując zadania programu dzieci uczestniczyły w wielu ciekawych przedsięwzięciach. Odbyły kilka wycieczkach ekologicznych, podczas których zdobywały wiedzę na temat zanieczyszczeń powietrza i poznały alternatywne źródła energii. To jednak nie wszystko. Brały udział w wielu  warsztatach: czytelniczych, kulinarnych, twórczych i edukacyjnych prowadzonych na terenie placówki m.in. przez PGK w Radomsku z którym współpracowano przy realizacji programu.

Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach specjalistycznych i  plenerowych lekcjach przyrody, brały udział w konkursach plastycznych, recytatorskich i tych sprawdzających wiedzę na temat zanieczyszczeń powietrza i smogu. Nie zabrakło również spotkań z pielęgniarką  i lekarzem pulmonologiem. Trzeba także podkreślić, że dzieci w trakcie trwania projektu eksperymentowały z powietrzem np. próbowały znaleźć odpowiedź na pytanie „Czy powietrze można zobaczyć lub poczuć?”

Dzieci z przedszkola nr 1 uczestniczyły ponadto w „Pikniku ekologicznym”, podczas którego obejrzały przedstawienie przygotowane przez dzieci 5-letnie „ Smok i smog” na podstawie opowiadania T. Kozłowskiego. Bawiły się na ogromnym dmuchańcu – Smoczycy, samodzielnie robiły mega bańki mydlane, spożywały ekologiczny poczęstunek. Każde dziecko otrzymało w tym dniu książkę o treściach przyrodniczych.


Dzieci 6-letnie na podsumowanie projektu przygotował przedstawienie „Ekologiczny pociąg” będące podsumowaniem działań związanych z realizacją projektu ekologicznego realizowanego w przedszkolu. Zapewne wiedza zdobyta przez przedszkolaków w trakcie wycieczek, warsztatów  i zajęć edukacyjnych zaowocuje w przyszłości świadomymi, dbającymi o przyrodę i proekologicznymi obywatelami.

Info: Urząd Miasta w Radomsku

Więcej o:
przedszkole nr 1 radomsko ekologia projekt
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE