Podpisano umowy na modernizację kolejnych dróg w Radomsku

Podpisano umowy na modernizację kolejnych dróg w Radomsku Fot. UM Radomsko

Prezydent Jarosław Ferenc podpisał umowy z wykonawcami wielomilionowego zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska”, które obejmuje, aż 5 części. Są to modernizacje dróg (Łokietka, Armii Krajowej, Bytnara), ale także remont Miasteczka Ruchu Drogowego oraz budowa kolektora deszczowego w ul. Dolnej. Miasto na realizację tych inwestycji uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja II w kwocie ponad 23 mln zł.

W części 1 zamówienia pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Remont Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku” najkorzystniejsza ofertę przedstawiła firma Fiba s.c. Grzegorz Piwnik, Piotr Iskrzyński za kwotę 1 457 550,00 zł.

W zakres prac wchodzi m.in.:
• reprofilacja (odtworzenie i niwelacja ubytków) podbudowy z kruszywa naturalnego,
• wykonanie nowych krawężników i obrzeży,
• montaż nowego ogrodzenia terenu działki,
• wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej,
• wykonanie nawierzchni bitumicznej,
• montaż oznakowania pionowego wraz z niezbędną wymianą i uzupełnieniem tablic,
• montaż nowych elementów małej architektury: ławki i kosze;
• wykonanie nowego oznakowania poziomego,
• wymiana instalacji oświetleniowej w zakresie opraw, słupów i okablowania.
• przycinka pielęgnacyjna zieleni (nie przewiduje się wycinki drzew)

W części nr 2 zamówienia pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Budowa kolektora deszczowego w śladzie rowu przydrożnego w ul. Dolnej, na odcinku od skrzyżowania ul. Krasickiego, ul. Sucharskiego i ul. Dolnej do ul. Młodzowskiej oraz czyszczenie wraz z odmuleniem rowu i czyszczenie przepustu na odcinku od ul. Młodzowskiej do ul. Św. Rozalii” najlepszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Inżynieryjno –Budowlane ZETPRI-EKO Sp. z o.o. na kwotę 1 966 770,00 zł.

W części nr 3 zamówienia pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Rozbudowa ul. Władysława Łokietka w Radomsku” najkorzystniejsza ofertę przedstawiło P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika na kwotę 7 399 569,34 zł.

W zakres prac wchodzi m.in.:
• budowa jezdni o szerokości 6 m
• budowa chodników po obu stronach o szerokości 2 m
• budowa ścieżki rowerowej o szerokości 2 m. Dodatkowo istniejąca ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Piastowskiej zostanie przebudowana.
• wyniesienie skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego
• budowa zjazdów
• urządzenie terenów zieleni w pasie drogowym
• budowa nowego oświetlenia

W części nr 4 zamówienia pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Rozbudowa drogi gminnej ul. Bytnara w Radomsku w systemie zaprojektuj i wybuduj” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Fiba s.c. Grzegorz Piwnik, Piotr Iskrzyński na kwtę 3 548 396,46 zł.

W ramach zadania planuje się: budowę chodnika, ścieżki rowerowej, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę obiektów towarzyszących w pasie drogowym ulicy Bytnara do ul. Rotmistrza Pileckiego.

W części nr 5 zamówienia pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska: Rozbudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Piwnej do ul. Jagiellońskiej w km. 0+270 ÷ 0+800 w systemie zaprojektuj i wybuduj - etap 1” wybrana została oferta firmy Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. na kwotę 8 936 335,48 zł.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko podpisanie umowy remont dróg inwestycja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE