Podjęcie pracy na etat przez rolnika

Podjęcie pracy na etat przez rolnika

Jeszcze nie tak dawno działalność rolnicza była najczęściej jedynym źródłem dochodów właścicieli i pracowników gospodarstwa rolnego. Czasy się jednak zmieniają, wiele gospodarstw ma niewielkie rozmiary, a ludzie szukają dodatkowych źródeł zarobku. Jest to oczywiście zjawisko jak najbardziej prawidłowe. Należy jednak pamiętać o aspektach prawnych i technicznych związanych z podjęciem pracy na etat rolnika. Będzie to zwykle – i przede wszystkim – ustanie prawa do ubezpieczenia w KRUS-ie.

Ubezpieczenie w KRUS-ie

W polskich przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych jest jednoznacznie stwierdzone, iż rolnicy i ich domownicy podlegają pod ubezpieczenie w KRUS-ie. Jest ono obowiązkowe i wiąże się z koniecznością opłacania składek. Dotyczy natomiast gospodarstw rolniczych, których powierzchnia ma więcej niż 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych (lub dział specjalny produkcji rolnej).

Wspomniany obowiązek ubezpieczeniowy jest wiążący dla osób nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia, ustalonego prawa do emerytury czy renty ani do innych świadczeń. Jak widać, zasadniczo posiadanie gospodarstwa, praca w nim czy bycie domownikiem rolnika wiąże się z ubezpieczeniem w KRUS-ie. Jest ono podstawą do świadczeń społecznych i zdrowotnych.

Przeczytaj też: Czy można płacić KRUS i pracować?

Podjęcie pracy przez rolnika

Z różnych powodów rolnicy decydują się na podjęcie dodatkowego (bądź zastępczego, zamiast uprawiania roli) zatrudnienia. Jednym z ważnych skutków podjęcia takiej decyzji jest wyjście z KRUS-u. Podjęcie pracy wiąże się bowiem z koniecznością zgłoszenia nowego pracownika do składek na ZUS.

Co ważne, jedna osoba zasadniczo jest zobligowana do posiadania wyłącznie jednego ubezpieczenia. Podpisanie umowy o pracę to automatyczny obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i emerytalno-rentowe w ZUS-ie. Jednocześnie dochodzi do utraty prawa do ubezpieczenia w KRUS-ie.

Przeczytaj też: Młody rolnik a podjęcie pracy

Wyjście z KRUS-u po podpisaniu umowy

Każdy człowiek może podjąć inną niż dotychczasowa pracę. Dotyczy to także czynnych do tej pory rolników, którzy z różnych powodów chcą zmienić branżę. Najczęściej dochodzi do podpisania umowy o pracę bądź umowy-zlecenia. Wiele zależy od charakteru stanowiska, przewidywanego czasu pracy itd. Podpisanie umowy przez rolnika to, jak wspomniano, zakończenie odprowadzania składek na KRUS.

Dotyczy to większości sytuacji, gdy rolnik podejmuje inne zatrudnienie – na umowę o pracę lub na zlecenie z kwotą wynagrodzenia wyższą niż minimalne. W tych sytuacjach konieczne jest wyjście z KRUS-u, ponieważ zachodziłby konflikt. Jedna osoba może mieć tylko jeden tytułu ubezpieczeń – a zatem albo ZUS, albo KRUS.

Podjęcie pracy zarobkowej (na zasadach opisanych powyżej) i wyjście z KRUS-u dotyczy oczywiście zarówno rolników, jak i ich domowników. Cała ta grupa osób ma wyjściowo prawo do ubezpieczenia w KRUS-ie. Sytuację zmienia podjęcie pracy w innej branży.

Składki na ZUS wyliczane będą dla takiej osoby w ten sam sposób jak dla innych pracowników. Należy jednak pamiętać, że od momentu ubezpieczenia w ZUS-ie należy przestać opłacać składki na KRUS. Ważne jest zatem pamiętanie, by nie opłacać składek podwójnie. Gdy zignorujemy tę zasadę, być może będziemy stratni.

Źródło: https://www.praworolne.info/

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE