Podatki. Nowe zasady składania wybranych PIT-ów

Od 1 stycznia wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szykują się zmiany.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku informuje, iż 1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 26 września 2014 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 roku.
fot. sxc.hu
Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 roku ustawa określa nowe zasady składania urzędom skarbowym wybranych PIT-ów:

– wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej dla sporządzających za dany rok za więcej niż 5 podatników lub składanych przez biura rachunkowe – do końca lutego roku następującego po roku podatkowym;

– w formie papierowej dla sporządzających za dany rok za nie więcej niż 5 podatników (z wyłączeniem biur rachunkowych) – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Jednocześnie informujemy, że spełnienie warunku do przesłania dokumentów w sposób tradycyjny (pisemny) nie pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powyższe zasady dotyczą:
– informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1,
– rocznego obliczenia podatku PIT-40,
– deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR.
Wyjątek stanowi IFT-3, który składany jest wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin dla wywiązania się z obowiązku dostarczenia podatnikowi informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 pozostaje bez zmian – koniec lutego roku następującego po roku podatkowym.

Wraz z powyższymi zmianami wprowadzono Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD) umożliwiającą złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20000 dokumentów PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 (które w UBD zostały oznaczone): PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego  wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem.

Wdrażane są rozwiązania, które umożliwią podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom niepełniącym funkcji płatnika w tym podatku, będących osobami fizycznymi, podpisywanie dokumentów danymi autoryzującymi (imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, przychód). W przypadku pozostałych podmiotów (niebędących osobami fizycznymi) e-deklaracje należy podpisywać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości testowania Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD).
Środowisko testowe zostało Państwu udostępnione na stronie www.finanse.mf.gov.pl – zakładka e-deklaracje:
–  w zakładce Do pobrania – umieszczono Specyfikację Wejścia-Wyjścia UBD dla środowiska testowego,
–  w zakładce Struktury dokumentów XML – umieszczono Wzory dokumentów do testów Uniwersalnej Bramki Dokumentów.

Więcej o:
urza skarbowy podatki pit
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE